INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

 

- organizatorul licitaţiei -BURSA ROMÂNĂ‚ DE MĂ‚RFURI;

- procedura - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

- durata contractului - 4 luni de la semnarea contractului.

- locul organizării şedinţei de licitaţie - sediul BRM, str. Buzeşti nr.50-53, etaj 7 sector 1, telefon:021 317 47 45, fax: 021 317 28 78.

-criteriul de selecţie/criteriul de atribuire - „pretul cel mai scazut”;

- termenul limită pentru depunerea ofertelor - 24.04.2013 ora 12.00;

- data deschiderii şedinţei de licitaţiei – 24.04.2012 ora 11,30;

Download document

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020        ARHIVA