- organizatorul licitaţiei -BURSA ROMÂNĂ‚ DE MĂ‚RFURI;

- procedura - Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

- durata contractului - 4 luni de la semnarea contractului.

- locul organizării şedinţei de licitaţie - sediul BRM, str. Buzeşti nr.50-53, etaj 7 sector 1, telefon:021 317 47 45, fax: 021 317 28 78.

-criteriul de selecţie/criteriul de atribuire - „pretul cel mai scazut”;

- termenul limită pentru depunerea ofertelor - 24.04.2013 ora 12.00;

- data deschiderii şedinţei de licitaţiei – 24.04.2012 ora 11,30;

Download document