INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Detaliu invitatie de participare nr 296261
 
Lucrari de interventii acicidentale
pentru 753 cladiri aflate pe raza SRCF Constanta

 

Detaliu validare
Data transmiterii in SEAP: 23.05.2011 13:36
Data acceptarii ANRMAP: 23.05.2011 13:42
Data publicarii in SEAP: 23.05.2011 13:42

 

Detaliu invitatie
Denumire invitatie:
Interventii accidentale la constructii si instalatii aferente de pe raza SRCF Constanta
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
 
 
CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
 
Tip contract: Lucrari
Obiectul contractului: Lucrari de interventii acicidentale pentru 753 cladiri aflate pe raza SRCF Constanta – evidentiate în ANEXA 1 atasata prezentei invitatii de participare.
 
Stare procedura: In Desfasurare
 
Data publicarii: 23.05.2011 13:42
Data limita de depunere a ofertelor: 08.06.2011 10:00
Adresa la care se transmit ofertele:
Constanta, Sucursala Regionala CF Constanta,
Aleea Albastrelelor, nr. 10, etaj 2, cam. 212, cod postal 900132.
Data si ora deschiderii ofertelor: 08.06.2011, ora11:00
 
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Constanta, sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr. 10, etaj 3, cam. 327.
Limba de redactare a ofertei: Romana
 
Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
 
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 24
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: mai multi ofertanti
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare:
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
 
Tip Autoritate: Sectorial: Da
Tip Activitate: Servicii feroviare
Valoare estimata: 1,440,000 RON
 
Criterii de calificare:
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

 

Factori de evaluare

 

Denumire
Punctaj maxim
 
 
Pretul ofertei
85
 
 
Descriere: Componenta financiara
Perioada de mobilizare de la data primirii comenzii de la beneficiar
15
 
 
 
Descriere: Factori de evaluare
Puncte alocate
1. Propunerea financiara: 85
2. Perioada de mobilizare de la data primirii comenzii de la beneficiar: 15
 
TOTAL: 100

 

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA