INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 111049/12.07.2011
Expertizare tehnica si proiectare în vederea realizarii lucrarii „Consolidare si asigurare scurgere
ape tunel km.224+670/225+160 linia CF Palas Constanta Port Vechi”

 

 

 

Detaliu anunt
Stare anunt: Publicat
Data transmiterii in SEAP: 07.07.2011 14:26
Data acceptarii ANRMAP: 12.07.2011 13:46
Data publicarii in SEAP: 12.07.2011 13:46
Trimite la OJ: Nu
Valoarea totala a contractului: 149,940 RON

 

 

 

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt:
121783 / 18.05.2011
 
 
Denumire contract:
Expertizare tehnica si proiectare în vederea realizarii lucrarii „Consolidare si asigurare scurgere ape tunel km.224+670/225+160 linia CF Palas Constanta Port Vechi”
 
 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  0241/617402 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Fax:  0241/617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)  
Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
 
 
     - Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
Descriere
II.1.1)  
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
 
Expertizare tehnica si proiectare în vederea realizarii lucrarii „Consolidare si asigurare scurgere ape tunel km.224+670/225+160 linia CF Palas Constanta Port Vechi”
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: linia cf Palas Constanta – Port Vechi, km. 224+670/225+160
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3)  
Anuntul implica
 
 
II.1.4)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Servicii de expertizare tehnica si proiectarea lucrarilor de reparatii a tunelului de cale ferata de la km. 224+670/225+160, linia CF Palas - Constanta Port Vechi
II.1.5)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.2)  
Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)  
Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
 
149,940 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
Tipul procedurii
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
 
IV.2)  
Criterii de atribuire
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.2)  
S-a organizat o licitatie electronica
 
Nu
IV.3)  
Informatii administrative
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
 
10/4/224/2011
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
 
Contract nr: 261    Denumirea: Expertizare tehnica si proiectare în vederea realizarii lucrarii „Consolidare si asigurare scurgere
V.1)  
Data atribuirii contractului    6/15/2011
V.2)  
Numarul de oferte primite    1
V.3)  
Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
 
Asocierea SC BRIDGE CONSULT SRL - SC GEODOR PROIECT SRL - SC I.S.P.C.F. SA Bucuresti
Adresa postala:  B-dul Ion Mihalache, nr. 117 , Localitatea:  bucuresti , Cod postal:  011178 , Romania , Tel.  021/2242802 , Fax:  021/2242802
V.4)  
Informatii privind valoarea contractului
 
Estimarea initiala a valorii contractului
 
Valoarea: 160000.00     Moneda: RON    Fara TVA
 
Valoarea totala finala a contractului
 
Valoarea: 149940.00     Moneda: RON    Fara TVA
 
 
V.5)  
Contractul ar putea fi subcontractat
 
Nu
SECTIUNEA V.2 ATRIBUIREA SI VALOAREA CONTRACTULUI
informatii obligatorii care nu sunt destinate publicarii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
VI.2)  
Alte informatii
VI.3)  
Cai de atac
VI.3.1)  
Organismul competent pentru caile de atac
 
Tribunalul Constanta – Sectia Comerciala
Adresa postala:  str Traian, nr 23 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900743 , Romania , Tel.  0241/ 617.760 , Fax:  0241/619.628
 
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta
Adresa postala:  Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  0241/589840 , Fax:  0241/587240
VI.4)  
Data expedierii prezentului anunt
 
07.07.2011 14:26