INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 111687/18.07.2011
Imprimate specifice tipizate CF

 

 

 

Detaliu anunt
Stare anunt: Publicat
Data transmiterii in SEAP: 18.07.2011 13:12
Trimite la OJ: Nu
Valoarea totala a contractului: 44,675.59 RON

 

 

 

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt:
122232 / 30.05.2011
 
 
Denumire contract:
Imprimate specifice tipizate CF
 
 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  0241/617402 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Fax:  0241/617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)  
Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
 
 
     - Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
Descriere
II.1.1)  
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
 
Imprimate specifice tipizate CF
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit Central al SRCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3)  
Anuntul implica
 
 
II.1.4)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
1.Ordin de circulatie - 4.500 buc. 2.Registru dispozitii RC - 800 buc. 3.Registru unificat de cai libere si comenzi - 250 buc. 4.Registru de comenzi cabine - 300 buc. 5.Registru de miscare - 150 buc. 6.Registru pentru revizia instalatiilor - 300 buc. 7.Carnet de lucrari - 800 buc. 8.Registru special de cai libere - 100 buc. 9.Registru evidenta personal si verificare alcoolscop - 50 buc. 10.Registru dispozitii circulatie trenuri sistem centralizat - 20 buc. 11.Registru comenzi IDM - 200 buc. 12.Plan manevra - 300 buc. 13.Nota repartizare frâna de mâna - 150 buc. 14.Informatii operative A3 - 300 buc.
II.1.5)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2)
22820000-4 - Formulare (Rev.2)
II.1.6)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.2)  
Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)  
Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
 
44,675.59 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
Tipul procedurii
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
 
IV.2)  
Criterii de atribuire
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.2)  
S-a organizat o licitatie electronica
 
Nu
IV.3)  
Informatii administrative
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
 
10/4/249/2011
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
 
Contract nr: 290    Denumirea: Imprimate tipizate specifice CF
V.1)  
Data atribuirii contractului    7/5/2011
V.2)  
Numarul de oferte primite    3
V.3)  
Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
 
SC ROMPRINT PAPER SRL
Adresa postala:  Str. Fizicienilor, nr 21A , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  032112 , Romania , Tel.  021/3447768 , Fax:  021/3446515
V.4)  
Informatii privind valoarea contractului
 
Estimarea initiala a valorii contractului
 
Valoarea: 78500.00     Moneda: RON    Fara TVA
 
Valoarea totala finala a contractului
 
Valoarea: 44675.59     Moneda: RON    Fara TVA
 
 
V.5)  
Contractul ar putea fi subcontractat
 
Nu
 
 
 
 
SECTIUNEA V.2 ATRIBUIREA SI VALOAREA CONTRACTULUI
informatii obligatorii care nu sunt destinate publicarii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
VI.2)  
Alte informatii
VI.3)  
Cai de atac
VI.3.1)  
Organismul competent pentru caile de atac
 
Tribunalul Constanta – Sectia Comerciala
Adresa postala:  str Traian, nr 23 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900743 , Romania , Tel.  0241/ 617.760 , Fax:  0241/619.628
 
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta
Adresa postala:  Aleea Albastrelelor, nr. 10 , , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  0241/589840 , Fax:  0241/587240
VI.4)  
Data expedierii prezentului anunt
 
18.07.2011 13:12