INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 
Display # 
Title Hits
Reparatie capitala statia Olteni, linia II directa km 72+191-74+198 si linia III directa km 72+516-74+198, inclusive zona aparatelor de cale 137
Utilaj multifunctional pentru defrisat vegetatie in zona CF+accesorii 149
Dale peron,dale pentru treceri la nivel 2017 134
Reparatie generala locomotiva LDE 2100 CP 123
Miniexcavator cu senile+ remorca tip platforma pentru transport 160
Buldoexcavator pentru interventii la linii CF si instalatii feroviare 119
Reparaţie Capitală Clădiri Complex CF statia Craiova (proiectare şi execuţie) 2017bis 141
Generator (grup) de sudură pentru curent continuu - SRCF Craiova 110
Autovehicul pentru transportul de marfuri-3,5 T 154
Boghiu macara pentru transport sina 143
Ciocan de burat cu motor termic 253
Reparaţii, reabilitare şi restaurare clădire călători din staţia CF Curtea de Argeş (expertiză şi DALI – clădire monument istoric)2017 140
Grup electrogen 156
Reparatii osii montate2017 141
Dispozitiv de inlocuit traverse pentru utilaj multifunctional 2017 115
Servicii pentru intocmirea studiul istorico-arhitectural si fise analitice de inventariere pentru statiile CF Podari, Salcuta, Segarcea, Portaresti, Bailesti, Motatei, Golenti si Calafat 130
Sistem elevator mobil pentru utilaje feroviare 119
Multifuncţională color A3 151
Întreţinere şi reparaţii uşi glisante staţiile CF Craiova şi Drobeta Turnu Severin2017 138
Serviciul de pază, protecţie, ordine şi control în staţia CF Râmnicu-Vălcea 109
Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni) SRCF Craiova2017 181
Traverse speciale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C pentru poduri 139
Reparaţii la sistemul de încălzire şi înlocuirea centralei termice la Clădire Secţia Regională Poliţie TF Craiova-SRCF Craiova 108
Ascensoare sediu administrativ SRCF Craiova (proiectare, furnizare si montaj 120
Reparaţie LES 6 Kv Meri-Lainici-P.Albe (proiectare şi execuţie) 115
Servicii de salubrizare in statiile CF de pe raza SRCF Craiova 114
Servicii de asigurare raspundere civila auto2017 160
Întreţinere şi reparaţii uşi glisante staţiile CF Craiova şi Drobeta Turnu Severin 141
Verificare, reîncărcare şi reparare stingătoare de incendiu (VRRSI) 124
Sistem PC, inclusiv sistem de operare, licente office 145
Servicii de medicina muncii 2017 bis 120
Reparaţii, reabilitare şi restaurare clădire călători din staţia CF Curtea de Argeş (expertiză şi DALI – clădire monument istoric) 130
Reparatii osii montate 174
Servicii de asigurare raspundere civila auto 2017 198
Servicii de medicina muncii 2017 266
Imprimate si tiparituri 2017 135
Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni) SRCF Craiova 116
Reparaţia caii fără joante şi sudură electrică 231
Modernizare treceri la nivel (proiectare si execuţie) 2017 212
Reparaţie Capitală Clădiri Complex CF statia Craiova (proiectare şi execuţie) 2017 258
Revizii şi reparaţii pluguri de zăpadă PZH 2017 147
Lucrari imbunatatire conditii de munca personal CFR-Clădire sediu Secţie L3 Râmnicu Vâlcea 2017 185
“Reparaţie LES 6 Kv Meri-Lainici-Petrele Albe (proiectare şi execuţie)” - SRCF Craiova 174
Achiziţie şi montaj “Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni)” – SRCF Craiova 211
Servicii de medicina muncii 158
Achiziţie şi montaj “Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni)” – SRCF Craiova 247
Inlocuit traverse de beton armat T13 linia 144 Borăscu-Drăgoteşti km 34+600-41+000 166
Produse agrochimice (erbicid)-SRCF Craiova 329
Reparaţii şi igienizări clădiri staţii CF – Clădire călători staţia CF Drăgăneşti Olt 291
Plăci autostop 305
Sârmă 173
Traverse speciale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C pentru poduri şi aparate de cale şi Traverse normale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 224
Instalaţie BAT km 211+760 linia CF 209 între staţiile Plosca – Alexandria (proiectare şi execuţie) 2017 293
Ulei pentru motoare, Uleiuri pentru sisteme hidraulice, Uleiuri lubrifiante pentru tractiune, Vaselina 207
Lucrări îmbunătăţire condiţii de muncă personal CFR Clădire sediu Secţie L5 Târgu Jiu 259
Lucrări îmbunătăţire condiţii de muncă personal CFR - Clădire sediu Secţie L3 Râmnicu Vâlcea 362
Întocmire doc. cadastrale necesare pentru obţinerea nr. cadastrale şi înscrierea în cărţile funciare a unor terenuri ce aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea M.T. şi concesionate către CNCF CFR SA pentru entităţi feroviare situate 205
Reparaţie LES 6 Kv Meri – Lainici - Pietrele Albe – proiectare şi execuţie 321
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice 218
Rulment 321
Servicii de asigurare raspundere civila auto 223
Baterii 283
Servicii de reparare şi întreţinere a pieselor speciale pentru vehicule 309
Echipament feroviar 2017 411
Componente de bariere 2017 374
Echipament pentru controlul traficului feroviar 307
Acord-cadru - Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferente de pe raza de activitate a SRCF Craiova - 24 luni 300
Echipament electric de semnalizare feroviara 2017 426
Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete (inclusiv eliminare puncte periculoase) 190
Servicii prestate de medici specialişti (examinare periodică medicală) şi Servicii de Psihiatrie sau Psihologie (examinare periodică psihologică) 356
Reparatii planificate la vagoane uz administrativ 533
Reparatii peroane statia Craiova 675
Lucrari de reparatii cladiri Complex CF Caracal – Cladire de calatori 655
Intocmire documentatii de cadastru necesare pentru obtinerea de numere cadastrale si inscrierea in cartile funciare locale a unor terenuri aferente infrastructurii feroviare, situate pe raza SRCF Craiova – linia CF 900 – Statia Radoesti – partial, Statia 585
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata echipate cu bariere mecanice (proiectare si executie) 803
Exploatare si intretinere tehnica la centralele termice din statiile CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 568
Intretinere ascensoare din statia CF Rm. Valcea 587
Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice 741
Lucrări de reparaţii terasamente, poduri şi podeţe (inclusiv eliminare puncte periculoase)- Consolidare terasament zona km 280+000-km 280+300 linia CF 100 Videle-Orşova 975
Paza, protectie, ordine si control in statiile CF: Pitesti, Craiova, Slatina si Dr. Tr. Severin 864
Lucrări de reparaţie pentru ridicare restricţii de viteză (linii curente, directe şi linii staţii) 704
Lucrări întreţinere şi reparaţie linii CF (preţ inclus materiale, manoperă şi utilaje) 779
Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza (pe aparate de cale) 869
Lucrari de revopsire poduri metalice 676
Lucrări de reparaţii terasamente, poduri şi podeţe (inclusiv eliminare puncte periculoase)- Consolidare terasament zona km 311+300-km 311+350 linia CF 100 Videle-Orşova 697
Reparaţii curente la instalaţiile SCB pe raza Secţiei CT1 Craiova, Secţiei CT3 Roşiori şi CT4 Târgu Jiu 664
Reparatia si realizarea caii fara joante prin sudura electrica CF 684
Piatra sparta 795
Reparaţii peroane Staţia CF Craiova – liniile 1,4, 1-26, 27-28 şi reparaţii peroane Staţia CF Roşiori Nord liniile 1-2, 2-3 1190
Exploatare si intretinere centrale termice din statia CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 1013
Servicii de asigurare raspundere civila auto 953
Eclise izolante din lignofoliu tip 49 1018
Reparaţie pod km 266+999 linia Videle-Orşova 1172
Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle-Orşova 1040
Reparaţii peroane Staţia CF Craiova – liniile 1,4, 1-26, 27-28 şi reparaţii peroane Staţia CF Roşiori Nord liniile 1-2, 2-3 1009
Reparaţie clădire CED Bălteni 928
Lucrări de intervenţii la obiectivul Cladire CED Roşiori 1134
Racord de alimentare cu energie electrică staţia Piteşti (proiectare+execuţie) 1027
Întocmire documentaţii de cadastru necesare obţinerii numerelor cadastrale şi înscrierii în cărţile funciare locale a corpurilor de proprietate din staţia CF Cărbuneşti 871
Reparaţii si igienizări la clădirea de călători si wc-ul public statia CF Curtea de Arges (proiectare +executie) 1061
Exploatare si intretinere tehnica la centralele termice din st. CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 906
Racord gaze, modernizare cazane statia cf Drobeta Turnu Severin(proiectare + executie) 962
Întocmire documentaţiilor pentru dreptul de proprietate 899
Întocmire documentatii cadastrale 870
Racord de alimentare cu energie electrică staţia Pitesti (proiectare +execuţie) 1132
Reparaţii si igienizări la clădirea de călători si wc-ul public statia CF Curtea de Arges (proiectare +executie) 1081
Întocmire documentaţii de cadastru necesare obţinerii numerelor cadastrale şi înscrierii în cărţile funciare locale a corpurilor de proprietate din staţia CF Cărbuneşti 1088
Extindere conducte de distribuţie gaze naturale str. Tudor Vladimirescu, pentru racord de gaze naturale statia CF Pitesti din cadrul POS-T 2007-2013 conform Legii gazelor nr. 351/2004 şi HG nr. 1043/2004 (proiectare +execuţie 933
Echipament electric de semnalizare feroviara 983
Servicii de reparat, incarcat, verificat stingatoare de incendiu 1186
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1174
Centrala termica, retea termica si instalatii de încalzire interioare statia CF Rosiori Nord (proiectare +executie) 1099
Întocmire documentaţii de cadastru staţia CF Cărbuneşti 1043
Lucrari întretinere si reparatie linii CF 1281
Salubrizare statii CF 1099
Vopsea email, grund, diluant 1201
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1375
Componente de bariera2 1309
Lucrari de revopsire poduri metalice2 1388
Servicii de medicina muncii 1122
Piese schimb pentru instalatii mecanice-Incuietori de macaz si sabot 1612
Eclise izolante din lignofoliu tip 49 1346
Servicii medicale 1273
Materiale de constructii de linii de cale ferata 1198
Echipament feroviar 1282
Servicii de transport feroviar-piatra sparta 1224
Discuri debitat şi pietre de polizat 1114
Materiale, produse auxiliare de constructii 1262
Ropoxid şi romamid 1562
Echipament electric de semnalizare feroviara 1311
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice 1299
Echipament pentru controlul traficului feroviar 1487
Reparaţie podeţ km 31+355 linia 116 Filiaşi-Livezeni 1409
Lucrari de revopsire poduri metalice 1340
Lucrari intretinere si reparatie linii CF (pret inclus materiale, manopera si utilaje) 1454
Materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii 1384
Lucrări de reparaţie pentru ridicare restricţii de viteză (pe aparate de cale) 1215
Piatra sparta 1344
Lucrari de punere in siguranta a circulatiei feroviare pod km 266+999 fir II, linia Videle-Orsova 1619
Lucrări de eficientizare energetică Caracal, Rovinari, Strehaia (proiectare) 1350
Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferente 1479
Racord gaze, centrală termică - secţia L5(L6) (proiectare +execuţie) 1197
Uniforme de serviciu 1603
Indicatoare de semnalizare CF 1679
Sigilii 1555
Placute polietilena diverse tipuri 1653
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1394
Realizarea caii fara joante prin sudura electrica 1738
Servicii de asigurare raspundere civila auto 1481
Planuri de interventie la incendiu 1666
Întretinere si reparatii instalatii climatizare st. CF Craiova 1670
Intretinere si reparatii instalatii de securitate din statiile CF Craiova si Drobeta Tr. Severin 1572
Realizarea caii fara joante prin sudura electrica 1429
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1654
Rebranşare gaze naturale staţia CF Râmnicu Vâlcea 1574
Traverse normale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 2850
Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza 1702
Proiectare lucrari de eficientizare energetica a cladirilor de calatori din statiile CF Caracal, Rovinari, Strehaia 1545
Anvelope 1642
Sarma zincata moale 1828
Componente de bariera 1471
Întreţinere şi reparaţii (mentenanţă) la instalaţiile de securitate la incendiu la clădirile de caalatori din statiile CF Craiova si Dr. Tr. Severin 1622
Echipament pentru controlul traficului feroviar 1419
Anvelope 1534
Studiu de fezabilitate – Racord apă –staţia CF Costeşti 1521
Modificarea instalatiilor SBW in statiile Strejesti, Zavideni, Cornet, Caineni, Plosca 1621
Anvelope 1596
Eclise izolante din lignofoliu 1668
Reparaţii şi igienizări staţia CF Roşiori Nord – cladire si peron linia I 1714
Lucrări de reparaţii linii CF pentru ridicare restricţii de viteză-Buget de stat 1349
Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza-fonduri proprii 1786
Piatra sparta 1676
Acumulatori 1432
Reparatii instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 1831
Servicii de medicina muncii 1960
Eclise izolante din lignofoliu 1344
Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 1383
Servicii de examinare medicala si psihologica 1693
Anulare procedura servicii de examinare periodica medicala si psihologica 11401
Componente de bariera 2035
Materiale de constructii de linii de cale ferata 2748
Echipament pentru controlul traficului feroviar 1592
Servicii de examinare periodica medicala si psihologica 2000
Echipament feroviar 2033
Imprimate comune si imprimate specifice CF 1527
Materiale de constructii, produse auxiliare pentru constructii: vopsea, diluant 1813
Consumabile pentru imprimante si copiatoare 1955
Echipament feroviar 1556
Materiale feroviare 2581
Discuri pentru taiat sina CF si pietre abrazive 1980
Proiectare si documentatie de avizare - Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Vi 2493
Servicii de asigurare auto 1968
Acumulatori 1870
Exploatare si intretinere central termice din statiile CF 1938
Paza, protectie, ordine si control 2143
Proiectare lucrare-Reparatii si igienizari la cladiri CF si peroane-Cladire de calatori ... 2531
Materiale de constructii, produse auxiliare pentru constructii 1743
Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 4661
Verificat, reparat si incarcat stingatoare de incendiu 2986
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice 1948
Echipament feroviar 2733
Echipament pentru controlul traficului feroviar 2129
Salubrizarea spaţiilor din staţiile CF 2371
Proiectare+documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul Cladire CED Rosiori 2198
Transport feroviar de piatra sparta din statia Cf Bumbesti 1962
Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza 2682
Expertizare tehnică + documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii + proiectare "Pod 3646
Reparaţii curente la instalaţii SCB 2961
Revopsire poduri metalice de cale ferata 1837
Echipament feroviar 2335

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

DRR 2018        DRR 2019