INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 
Display # 
Title Hits
Reparatie capitala statia Olteni, linia II directa km 72+191-74+198 si linia III directa km 72+516-74+198, inclusive zona aparatelor de cale 94
Utilaj multifunctional pentru defrisat vegetatie in zona CF+accesorii 92
Dale peron,dale pentru treceri la nivel 2017 82
Reparatie generala locomotiva LDE 2100 CP 79
Miniexcavator cu senile+ remorca tip platforma pentru transport 100
Buldoexcavator pentru interventii la linii CF si instalatii feroviare 83
Reparaţie Capitală Clădiri Complex CF statia Craiova (proiectare şi execuţie) 2017bis 96
Generator (grup) de sudură pentru curent continuu - SRCF Craiova 70
Autovehicul pentru transportul de marfuri-3,5 T 108
Boghiu macara pentru transport sina 90
Ciocan de burat cu motor termic 156
Reparaţii, reabilitare şi restaurare clădire călători din staţia CF Curtea de Argeş (expertiză şi DALI – clădire monument istoric)2017 88
Grup electrogen 104
Reparatii osii montate2017 99
Dispozitiv de inlocuit traverse pentru utilaj multifunctional 2017 80
Servicii pentru intocmirea studiul istorico-arhitectural si fise analitice de inventariere pentru statiile CF Podari, Salcuta, Segarcea, Portaresti, Bailesti, Motatei, Golenti si Calafat 87
Sistem elevator mobil pentru utilaje feroviare 77
Multifuncţională color A3 97
Întreţinere şi reparaţii uşi glisante staţiile CF Craiova şi Drobeta Turnu Severin2017 87
Serviciul de pază, protecţie, ordine şi control în staţia CF Râmnicu-Vălcea 70
Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni) SRCF Craiova2017 118
Traverse speciale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C pentru poduri 104
Reparaţii la sistemul de încălzire şi înlocuirea centralei termice la Clădire Secţia Regională Poliţie TF Craiova-SRCF Craiova 70
Ascensoare sediu administrativ SRCF Craiova (proiectare, furnizare si montaj 85
Reparaţie LES 6 Kv Meri-Lainici-P.Albe (proiectare şi execuţie) 72
Servicii de salubrizare in statiile CF de pe raza SRCF Craiova 67
Servicii de asigurare raspundere civila auto2017 99
Întreţinere şi reparaţii uşi glisante staţiile CF Craiova şi Drobeta Turnu Severin 96
Verificare, reîncărcare şi reparare stingătoare de incendiu (VRRSI) 80
Sistem PC, inclusiv sistem de operare, licente office 92
Servicii de medicina muncii 2017 bis 78
Reparaţii, reabilitare şi restaurare clădire călători din staţia CF Curtea de Argeş (expertiză şi DALI – clădire monument istoric) 83
Reparatii osii montate 127
Servicii de asigurare raspundere civila auto 2017 152
Servicii de medicina muncii 2017 219
Imprimate si tiparituri 2017 88
Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni) SRCF Craiova 76
Reparaţia caii fără joante şi sudură electrică 189
Modernizare treceri la nivel (proiectare si execuţie) 2017 160
Reparaţie Capitală Clădiri Complex CF statia Craiova (proiectare şi execuţie) 2017 206
Revizii şi reparaţii pluguri de zăpadă PZH 2017 98
Lucrari imbunatatire conditii de munca personal CFR-Clădire sediu Secţie L3 Râmnicu Vâlcea 2017 129
“Reparaţie LES 6 Kv Meri-Lainici-Petrele Albe (proiectare şi execuţie)” - SRCF Craiova 120
Achiziţie şi montaj “Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni)” – SRCF Craiova 168
Servicii de medicina muncii 111
Achiziţie şi montaj “Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni)” – SRCF Craiova 197
Inlocuit traverse de beton armat T13 linia 144 Borăscu-Drăgoteşti km 34+600-41+000 114
Produse agrochimice (erbicid)-SRCF Craiova 272
Reparaţii şi igienizări clădiri staţii CF – Clădire călători staţia CF Drăgăneşti Olt 236
Plăci autostop 249
Sârmă 122
Traverse speciale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C pentru poduri şi aparate de cale şi Traverse normale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 179
Instalaţie BAT km 211+760 linia CF 209 între staţiile Plosca – Alexandria (proiectare şi execuţie) 2017 232
Ulei pentru motoare, Uleiuri pentru sisteme hidraulice, Uleiuri lubrifiante pentru tractiune, Vaselina 163
Lucrări îmbunătăţire condiţii de muncă personal CFR Clădire sediu Secţie L5 Târgu Jiu 217
Lucrări îmbunătăţire condiţii de muncă personal CFR - Clădire sediu Secţie L3 Râmnicu Vâlcea 278
Întocmire doc. cadastrale necesare pentru obţinerea nr. cadastrale şi înscrierea în cărţile funciare a unor terenuri ce aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea M.T. şi concesionate către CNCF CFR SA pentru entităţi feroviare situate 161
Reparaţie LES 6 Kv Meri – Lainici - Pietrele Albe – proiectare şi execuţie 269
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice 169
Rulment 275
Servicii de asigurare raspundere civila auto 176
Baterii 235
Servicii de reparare şi întreţinere a pieselor speciale pentru vehicule 265
Echipament feroviar 2017 357
Componente de bariere 2017 333
Echipament pentru controlul traficului feroviar 263
Acord-cadru - Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferente de pe raza de activitate a SRCF Craiova - 24 luni 252
Echipament electric de semnalizare feroviara 2017 376
Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete (inclusiv eliminare puncte periculoase) 152
Servicii prestate de medici specialişti (examinare periodică medicală) şi Servicii de Psihiatrie sau Psihologie (examinare periodică psihologică) 309
Reparatii planificate la vagoane uz administrativ 442
Reparatii peroane statia Craiova 594
Lucrari de reparatii cladiri Complex CF Caracal – Cladire de calatori 598
Intocmire documentatii de cadastru necesare pentru obtinerea de numere cadastrale si inscrierea in cartile funciare locale a unor terenuri aferente infrastructurii feroviare, situate pe raza SRCF Craiova – linia CF 900 – Statia Radoesti – partial, Statia 520
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata echipate cu bariere mecanice (proiectare si executie) 716
Exploatare si intretinere tehnica la centralele termice din statiile CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 525
Intretinere ascensoare din statia CF Rm. Valcea 540
Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice 667
Lucrări de reparaţii terasamente, poduri şi podeţe (inclusiv eliminare puncte periculoase)- Consolidare terasament zona km 280+000-km 280+300 linia CF 100 Videle-Orşova 908
Paza, protectie, ordine si control in statiile CF: Pitesti, Craiova, Slatina si Dr. Tr. Severin 787
Lucrări de reparaţie pentru ridicare restricţii de viteză (linii curente, directe şi linii staţii) 634
Lucrări întreţinere şi reparaţie linii CF (preţ inclus materiale, manoperă şi utilaje) 668
Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza (pe aparate de cale) 794
Lucrari de revopsire poduri metalice 578
Lucrări de reparaţii terasamente, poduri şi podeţe (inclusiv eliminare puncte periculoase)- Consolidare terasament zona km 311+300-km 311+350 linia CF 100 Videle-Orşova 642
Reparaţii curente la instalaţiile SCB pe raza Secţiei CT1 Craiova, Secţiei CT3 Roşiori şi CT4 Târgu Jiu 610
Reparatia si realizarea caii fara joante prin sudura electrica CF 615
Piatra sparta 735
Reparaţii peroane Staţia CF Craiova – liniile 1,4, 1-26, 27-28 şi reparaţii peroane Staţia CF Roşiori Nord liniile 1-2, 2-3 1091
Exploatare si intretinere centrale termice din statia CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 958
Servicii de asigurare raspundere civila auto 862
Eclise izolante din lignofoliu tip 49 962
Reparaţie pod km 266+999 linia Videle-Orşova 1129
Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle-Orşova 988
Reparaţii peroane Staţia CF Craiova – liniile 1,4, 1-26, 27-28 şi reparaţii peroane Staţia CF Roşiori Nord liniile 1-2, 2-3 964
Reparaţie clădire CED Bălteni 876
Lucrări de intervenţii la obiectivul Cladire CED Roşiori 1001
Racord de alimentare cu energie electrică staţia Piteşti (proiectare+execuţie) 963
Întocmire documentaţii de cadastru necesare obţinerii numerelor cadastrale şi înscrierii în cărţile funciare locale a corpurilor de proprietate din staţia CF Cărbuneşti 822
Reparaţii si igienizări la clădirea de călători si wc-ul public statia CF Curtea de Arges (proiectare +executie) 984
Exploatare si intretinere tehnica la centralele termice din st. CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 880
Racord gaze, modernizare cazane statia cf Drobeta Turnu Severin(proiectare + executie) 902
Întocmire documentaţiilor pentru dreptul de proprietate 858
Întocmire documentatii cadastrale 814
Racord de alimentare cu energie electrică staţia Pitesti (proiectare +execuţie) 1072
Reparaţii si igienizări la clădirea de călători si wc-ul public statia CF Curtea de Arges (proiectare +executie) 1024
Întocmire documentaţii de cadastru necesare obţinerii numerelor cadastrale şi înscrierii în cărţile funciare locale a corpurilor de proprietate din staţia CF Cărbuneşti 1019
Extindere conducte de distribuţie gaze naturale str. Tudor Vladimirescu, pentru racord de gaze naturale statia CF Pitesti din cadrul POS-T 2007-2013 conform Legii gazelor nr. 351/2004 şi HG nr. 1043/2004 (proiectare +execuţie 880
Echipament electric de semnalizare feroviara 920
Servicii de reparat, incarcat, verificat stingatoare de incendiu 1117
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1078
Centrala termica, retea termica si instalatii de încalzire interioare statia CF Rosiori Nord (proiectare +executie) 1040
Întocmire documentaţii de cadastru staţia CF Cărbuneşti 965
Lucrari întretinere si reparatie linii CF 1174
Salubrizare statii CF 1019
Vopsea email, grund, diluant 1131
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1263
Componente de bariera2 1200
Lucrari de revopsire poduri metalice2 1286
Servicii de medicina muncii 1045
Piese schimb pentru instalatii mecanice-Incuietori de macaz si sabot 1472
Eclise izolante din lignofoliu tip 49 1267
Servicii medicale 1186
Materiale de constructii de linii de cale ferata 1091
Echipament feroviar 1188
Servicii de transport feroviar-piatra sparta 1148
Discuri debitat şi pietre de polizat 1039
Materiale, produse auxiliare de constructii 1176
Ropoxid şi romamid 1471
Echipament electric de semnalizare feroviara 1171
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice 1220
Echipament pentru controlul traficului feroviar 1353
Reparaţie podeţ km 31+355 linia 116 Filiaşi-Livezeni 1316
Lucrari de revopsire poduri metalice 1240
Lucrari intretinere si reparatie linii CF (pret inclus materiale, manopera si utilaje) 1354
Materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii 1257
Lucrări de reparaţie pentru ridicare restricţii de viteză (pe aparate de cale) 1150
Piatra sparta 1264
Lucrari de punere in siguranta a circulatiei feroviare pod km 266+999 fir II, linia Videle-Orsova 1534
Lucrări de eficientizare energetică Caracal, Rovinari, Strehaia (proiectare) 1283
Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferente 1403
Racord gaze, centrală termică - secţia L5(L6) (proiectare +execuţie) 1165
Uniforme de serviciu 1521
Indicatoare de semnalizare CF 1563
Sigilii 1480
Placute polietilena diverse tipuri 1536
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1317
Realizarea caii fara joante prin sudura electrica 1664
Servicii de asigurare raspundere civila auto 1395
Planuri de interventie la incendiu 1570
Întretinere si reparatii instalatii climatizare st. CF Craiova 1562
Intretinere si reparatii instalatii de securitate din statiile CF Craiova si Drobeta Tr. Severin 1465
Realizarea caii fara joante prin sudura electrica 1309
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1498
Rebranşare gaze naturale staţia CF Râmnicu Vâlcea 1441
Traverse normale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 2529
Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza 1614
Proiectare lucrari de eficientizare energetica a cladirilor de calatori din statiile CF Caracal, Rovinari, Strehaia 1419
Anvelope 1561
Sarma zincata moale 1727
Componente de bariera 1411
Întreţinere şi reparaţii (mentenanţă) la instalaţiile de securitate la incendiu la clădirile de caalatori din statiile CF Craiova si Dr. Tr. Severin 1523
Echipament pentru controlul traficului feroviar 1358
Anvelope 1471
Studiu de fezabilitate – Racord apă –staţia CF Costeşti 1422
Modificarea instalatiilor SBW in statiile Strejesti, Zavideni, Cornet, Caineni, Plosca 1562
Anvelope 1519
Eclise izolante din lignofoliu 1584
Reparaţii şi igienizări staţia CF Roşiori Nord – cladire si peron linia I 1644
Lucrări de reparaţii linii CF pentru ridicare restricţii de viteză-Buget de stat 1293
Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza-fonduri proprii 1691
Piatra sparta 1606
Acumulatori 1367
Reparatii instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 1745
Servicii de medicina muncii 1829
Eclise izolante din lignofoliu 1290
Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 1324
Servicii de examinare medicala si psihologica 1591
Anulare procedura servicii de examinare periodica medicala si psihologica 11288
Componente de bariera 1936
Materiale de constructii de linii de cale ferata 2571
Echipament pentru controlul traficului feroviar 1524
Servicii de examinare periodica medicala si psihologica 1886
Echipament feroviar 1943
Imprimate comune si imprimate specifice CF 1476
Materiale de constructii, produse auxiliare pentru constructii: vopsea, diluant 1742
Consumabile pentru imprimante si copiatoare 1869
Echipament feroviar 1494
Materiale feroviare 2446
Discuri pentru taiat sina CF si pietre abrazive 1896
Proiectare si documentatie de avizare - Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Vi 2404
Servicii de asigurare auto 1895
Acumulatori 1793
Exploatare si intretinere central termice din statiile CF 1878
Paza, protectie, ordine si control 2043
Proiectare lucrare-Reparatii si igienizari la cladiri CF si peroane-Cladire de calatori ... 2415
Materiale de constructii, produse auxiliare pentru constructii 1688
Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 4443
Verificat, reparat si incarcat stingatoare de incendiu 2879
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice 1881
Echipament feroviar 2637
Echipament pentru controlul traficului feroviar 2061
Salubrizarea spaţiilor din staţiile CF 2283
Proiectare+documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul Cladire CED Rosiori 2110
Transport feroviar de piatra sparta din statia Cf Bumbesti 1879
Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza 2615
Expertizare tehnică + documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii + proiectare "Pod 3471
Reparaţii curente la instalaţii SCB 2820
Revopsire poduri metalice de cale ferata 1768
Echipament feroviar 2269

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

DRR 2018        DRR 2019