INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 
Display # 
Title Hits
Reparatie capitala statia Olteni, linia II directa km 72+191-74+198 si linia III directa km 72+516-74+198, inclusive zona aparatelor de cale 178
Utilaj multifunctional pentru defrisat vegetatie in zona CF+accesorii 194
Dale peron,dale pentru treceri la nivel 2017 176
Reparatie generala locomotiva LDE 2100 CP 164
Miniexcavator cu senile+ remorca tip platforma pentru transport 219
Buldoexcavator pentru interventii la linii CF si instalatii feroviare 154
Reparaţie Capitală Clădiri Complex CF statia Craiova (proiectare şi execuţie) 2017bis 179
Generator (grup) de sudură pentru curent continuu - SRCF Craiova 141
Autovehicul pentru transportul de marfuri-3,5 T 198
Boghiu macara pentru transport sina 182
Ciocan de burat cu motor termic 321
Reparaţii, reabilitare şi restaurare clădire călători din staţia CF Curtea de Argeş (expertiză şi DALI – clădire monument istoric)2017 178
Grup electrogen 211
Reparatii osii montate2017 177
Dispozitiv de inlocuit traverse pentru utilaj multifunctional 2017 138
Servicii pentru intocmirea studiul istorico-arhitectural si fise analitice de inventariere pentru statiile CF Podari, Salcuta, Segarcea, Portaresti, Bailesti, Motatei, Golenti si Calafat 159
Sistem elevator mobil pentru utilaje feroviare 148
Multifuncţională color A3 184
Întreţinere şi reparaţii uşi glisante staţiile CF Craiova şi Drobeta Turnu Severin2017 169
Serviciul de pază, protecţie, ordine şi control în staţia CF Râmnicu-Vălcea 142
Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni) SRCF Craiova2017 209
Traverse speciale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C pentru poduri 168
Reparaţii la sistemul de încălzire şi înlocuirea centralei termice la Clădire Secţia Regională Poliţie TF Craiova-SRCF Craiova 136
Ascensoare sediu administrativ SRCF Craiova (proiectare, furnizare si montaj 148
Reparaţie LES 6 Kv Meri-Lainici-P.Albe (proiectare şi execuţie) 146
Servicii de salubrizare in statiile CF de pe raza SRCF Craiova 143
Servicii de asigurare raspundere civila auto2017 197
Întreţinere şi reparaţii uşi glisante staţiile CF Craiova şi Drobeta Turnu Severin 180
Verificare, reîncărcare şi reparare stingătoare de incendiu (VRRSI) 149
Sistem PC, inclusiv sistem de operare, licente office 187
Servicii de medicina muncii 2017 bis 152
Reparaţii, reabilitare şi restaurare clădire călători din staţia CF Curtea de Argeş (expertiză şi DALI – clădire monument istoric) 160
Reparatii osii montate 221
Servicii de asigurare raspundere civila auto 2017 232
Servicii de medicina muncii 2017 300
Imprimate si tiparituri 2017 165
Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni) SRCF Craiova 139
Reparaţia caii fără joante şi sudură electrică 259
Modernizare treceri la nivel (proiectare si execuţie) 2017 251
Reparaţie Capitală Clădiri Complex CF statia Craiova (proiectare şi execuţie) 2017 290
Revizii şi reparaţii pluguri de zăpadă PZH 2017 167
Lucrari imbunatatire conditii de munca personal CFR-Clădire sediu Secţie L3 Râmnicu Vâlcea 2017 225
“Reparaţie LES 6 Kv Meri-Lainici-Petrele Albe (proiectare şi execuţie)” - SRCF Craiova 201
Achiziţie şi montaj “Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni)” – SRCF Craiova 243
Servicii de medicina muncii 187
Achiziţie şi montaj “Grup electrogen 15/20 KVA (CED Bâlteni)” – SRCF Craiova 274
Inlocuit traverse de beton armat T13 linia 144 Borăscu-Drăgoteşti km 34+600-41+000 195
Produse agrochimice (erbicid)-SRCF Craiova 357
Reparaţii şi igienizări clădiri staţii CF – Clădire călători staţia CF Drăgăneşti Olt 318
Plăci autostop 342
Sârmă 202
Traverse speciale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C pentru poduri şi aparate de cale şi Traverse normale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 242
Instalaţie BAT km 211+760 linia CF 209 între staţiile Plosca – Alexandria (proiectare şi execuţie) 2017 318
Ulei pentru motoare, Uleiuri pentru sisteme hidraulice, Uleiuri lubrifiante pentru tractiune, Vaselina 236
Lucrări îmbunătăţire condiţii de muncă personal CFR Clădire sediu Secţie L5 Târgu Jiu 281
Lucrări îmbunătăţire condiţii de muncă personal CFR - Clădire sediu Secţie L3 Râmnicu Vâlcea 397
Întocmire doc. cadastrale necesare pentru obţinerea nr. cadastrale şi înscrierea în cărţile funciare a unor terenuri ce aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea M.T. şi concesionate către CNCF CFR SA pentru entităţi feroviare situate 231
Reparaţie LES 6 Kv Meri – Lainici - Pietrele Albe – proiectare şi execuţie 351
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice 242
Rulment 347
Servicii de asigurare raspundere civila auto 263
Baterii 307
Servicii de reparare şi întreţinere a pieselor speciale pentru vehicule 341
Echipament feroviar 2017 439
Componente de bariere 2017 401
Echipament pentru controlul traficului feroviar 342
Acord-cadru - Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferente de pe raza de activitate a SRCF Craiova - 24 luni 331
Echipament electric de semnalizare feroviara 2017 456
Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete (inclusiv eliminare puncte periculoase) 226
Servicii prestate de medici specialişti (examinare periodică medicală) şi Servicii de Psihiatrie sau Psihologie (examinare periodică psihologică) 391
Reparatii planificate la vagoane uz administrativ 570
Reparatii peroane statia Craiova 726
Lucrari de reparatii cladiri Complex CF Caracal – Cladire de calatori 698
Intocmire documentatii de cadastru necesare pentru obtinerea de numere cadastrale si inscrierea in cartile funciare locale a unor terenuri aferente infrastructurii feroviare, situate pe raza SRCF Craiova – linia CF 900 – Statia Radoesti – partial, Statia 620
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata echipate cu bariere mecanice (proiectare si executie) 867
Exploatare si intretinere tehnica la centralele termice din statiile CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 595
Intretinere ascensoare din statia CF Rm. Valcea 612
Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice 788
Lucrări de reparaţii terasamente, poduri şi podeţe (inclusiv eliminare puncte periculoase)- Consolidare terasament zona km 280+000-km 280+300 linia CF 100 Videle-Orşova 1041
Paza, protectie, ordine si control in statiile CF: Pitesti, Craiova, Slatina si Dr. Tr. Severin 926
Lucrări de reparaţie pentru ridicare restricţii de viteză (linii curente, directe şi linii staţii) 768
Lucrări întreţinere şi reparaţie linii CF (preţ inclus materiale, manoperă şi utilaje) 858
Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza (pe aparate de cale) 940
Lucrari de revopsire poduri metalice 729
Lucrări de reparaţii terasamente, poduri şi podeţe (inclusiv eliminare puncte periculoase)- Consolidare terasament zona km 311+300-km 311+350 linia CF 100 Videle-Orşova 734
Reparaţii curente la instalaţiile SCB pe raza Secţiei CT1 Craiova, Secţiei CT3 Roşiori şi CT4 Târgu Jiu 701
Reparatia si realizarea caii fara joante prin sudura electrica CF 745
Piatra sparta 870
Reparaţii peroane Staţia CF Craiova – liniile 1,4, 1-26, 27-28 şi reparaţii peroane Staţia CF Roşiori Nord liniile 1-2, 2-3 1250
Exploatare si intretinere centrale termice din statia CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 1063
Servicii de asigurare raspundere civila auto 1007
Eclise izolante din lignofoliu tip 49 1052
Reparaţie pod km 266+999 linia Videle-Orşova 1227
Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle-Orşova 1072
Reparaţii peroane Staţia CF Craiova – liniile 1,4, 1-26, 27-28 şi reparaţii peroane Staţia CF Roşiori Nord liniile 1-2, 2-3 1044
Reparaţie clădire CED Bălteni 963
Lucrări de intervenţii la obiectivul Cladire CED Roşiori 1178
Racord de alimentare cu energie electrică staţia Piteşti (proiectare+execuţie) 1093
Întocmire documentaţii de cadastru necesare obţinerii numerelor cadastrale şi înscrierii în cărţile funciare locale a corpurilor de proprietate din staţia CF Cărbuneşti 925
Reparaţii si igienizări la clădirea de călători si wc-ul public statia CF Curtea de Arges (proiectare +executie) 1112
Exploatare si intretinere tehnica la centralele termice din st. CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 922
Racord gaze, modernizare cazane statia cf Drobeta Turnu Severin(proiectare + executie) 1006
Întocmire documentaţiilor pentru dreptul de proprietate 950
Întocmire documentatii cadastrale 919
Racord de alimentare cu energie electrică staţia Pitesti (proiectare +execuţie) 1195
Reparaţii si igienizări la clădirea de călători si wc-ul public statia CF Curtea de Arges (proiectare +executie) 1126
Întocmire documentaţii de cadastru necesare obţinerii numerelor cadastrale şi înscrierii în cărţile funciare locale a corpurilor de proprietate din staţia CF Cărbuneşti 1156
Extindere conducte de distribuţie gaze naturale str. Tudor Vladimirescu, pentru racord de gaze naturale statia CF Pitesti din cadrul POS-T 2007-2013 conform Legii gazelor nr. 351/2004 şi HG nr. 1043/2004 (proiectare +execuţie 973
Echipament electric de semnalizare feroviara 1039
Servicii de reparat, incarcat, verificat stingatoare de incendiu 1251
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1229
Centrala termica, retea termica si instalatii de încalzire interioare statia CF Rosiori Nord (proiectare +executie) 1155
Întocmire documentaţii de cadastru staţia CF Cărbuneşti 1089
Lucrari întretinere si reparatie linii CF 1356
Salubrizare statii CF 1167
Vopsea email, grund, diluant 1286
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1428
Componente de bariera2 1434
Lucrari de revopsire poduri metalice2 1459
Servicii de medicina muncii 1185
Piese schimb pentru instalatii mecanice-Incuietori de macaz si sabot 1728
Eclise izolante din lignofoliu tip 49 1389
Servicii medicale 1347
Materiale de constructii de linii de cale ferata 1264
Echipament feroviar 1363
Servicii de transport feroviar-piatra sparta 1279
Discuri debitat şi pietre de polizat 1164
Materiale, produse auxiliare de constructii 1320
Ropoxid şi romamid 1617
Echipament electric de semnalizare feroviara 1400
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice 1360
Echipament pentru controlul traficului feroviar 1589
Reparaţie podeţ km 31+355 linia 116 Filiaşi-Livezeni 1500
Lucrari de revopsire poduri metalice 1406
Lucrari intretinere si reparatie linii CF (pret inclus materiale, manopera si utilaje) 1517
Materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii 1482
Lucrări de reparaţie pentru ridicare restricţii de viteză (pe aparate de cale) 1259
Piatra sparta 1410
Lucrari de punere in siguranta a circulatiei feroviare pod km 266+999 fir II, linia Videle-Orsova 1674
Lucrări de eficientizare energetică Caracal, Rovinari, Strehaia (proiectare) 1396
Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferente 1548
Racord gaze, centrală termică - secţia L5(L6) (proiectare +execuţie) 1228
Uniforme de serviciu 1682
Indicatoare de semnalizare CF 1769
Sigilii 1624
Placute polietilena diverse tipuri 1742
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1456
Realizarea caii fara joante prin sudura electrica 1786
Servicii de asigurare raspundere civila auto 1548
Planuri de interventie la incendiu 1764
Întretinere si reparatii instalatii climatizare st. CF Craiova 1778
Intretinere si reparatii instalatii de securitate din statiile CF Craiova si Drobeta Tr. Severin 1623
Realizarea caii fara joante prin sudura electrica 1486
Revizii si reparatii pluguri de zapada tip PZH 1750
Rebranşare gaze naturale staţia CF Râmnicu Vâlcea 1664
Traverse normale din lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 2976
Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza 1785
Proiectare lucrari de eficientizare energetica a cladirilor de calatori din statiile CF Caracal, Rovinari, Strehaia 1648
Anvelope 1700
Sarma zincata moale 1942
Componente de bariera 1513
Întreţinere şi reparaţii (mentenanţă) la instalaţiile de securitate la incendiu la clădirile de caalatori din statiile CF Craiova si Dr. Tr. Severin 1685
Echipament pentru controlul traficului feroviar 1476
Anvelope 1586
Studiu de fezabilitate – Racord apă –staţia CF Costeşti 1577
Modificarea instalatiilor SBW in statiile Strejesti, Zavideni, Cornet, Caineni, Plosca 1675
Anvelope 1647
Eclise izolante din lignofoliu 1727
Reparaţii şi igienizări staţia CF Roşiori Nord – cladire si peron linia I 1760
Lucrări de reparaţii linii CF pentru ridicare restricţii de viteză-Buget de stat 1395
Lucrari de reparatii linii CF pentru ridicare restrictii de viteza-fonduri proprii 1855
Piatra sparta 1741
Acumulatori 1493
Reparatii instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 1908
Servicii de medicina muncii 2056
Eclise izolante din lignofoliu 1396
Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 1428
Servicii de examinare medicala si psihologica 1760
Anulare procedura servicii de examinare periodica medicala si psihologica 11497
Componente de bariera 2095
Materiale de constructii de linii de cale ferata 2902
Echipament pentru controlul traficului feroviar 1629
Servicii de examinare periodica medicala si psihologica 2076
Echipament feroviar 2107
Imprimate comune si imprimate specifice CF 1560
Materiale de constructii, produse auxiliare pentru constructii: vopsea, diluant 1879
Consumabile pentru imprimante si copiatoare 2019
Echipament feroviar 1602
Materiale feroviare 2674
Discuri pentru taiat sina CF si pietre abrazive 2037
Proiectare si documentatie de avizare - Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Vi 2568
Servicii de asigurare auto 2011
Acumulatori 1916
Exploatare si intretinere central termice din statiile CF 2002
Paza, protectie, ordine si control 2214
Proiectare lucrare-Reparatii si igienizari la cladiri CF si peroane-Cladire de calatori ... 2619
Materiale de constructii, produse auxiliare pentru constructii 1790
Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C 4862
Verificat, reparat si incarcat stingatoare de incendiu 3066
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice 2000
Echipament feroviar 2794
Echipament pentru controlul traficului feroviar 2191
Salubrizarea spaţiilor din staţiile CF 2452
Proiectare+documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul Cladire CED Rosiori 2266
Transport feroviar de piatra sparta din statia Cf Bumbesti 2019
Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza 2750
Expertizare tehnică + documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii + proiectare "Pod 3766
Reparaţii curente la instalaţii SCB 3087
Revopsire poduri metalice de cale ferata 1889
Echipament feroviar 2400

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

DRR 2018        DRR 2019