INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

INFORMARE

 

 

Această informare este efectuată de: Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – S.A. Sucursala Regională CF Constanţa, str.Aleea Albăstrelelor nr.10, cod poştal 900132, Constanţa, tel/fax.0241/587240

 

ce intenţioneză să solicite de la:

  • Direcţia Apelor Dobrogea – Litoral

  • Direcţia Apelor Buzău – Ialomiţa

aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru desfăşurarea activităţii de...... NU ESTE CAZUL.............................................................................................

localizat în ... NU ESTE CAZUL.............................................., sau pentru

(municipiul, localitatea, judetul)
realizarea lucrărilor: Lucrări de reabilitare la pod km.165+817 fir I+II, linia CF 800 Bucureşti – Constanţa
amplasate în: linia CF 800 Bucureşti – Constanţa, zona localităţii Cernavoda, jud.Ialomiţa şi jud.Constanţa

 

Această investiţie este - existentă
Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta ....... NU REZULTĂ‚........................
(temporar/permanent)
următoarele ape uzate: ............. NU ESTE CAZUL..............................................., ce se
vor evacua în .................... NU ESTE CAZUL……........................................... după ce au
(denumirea emisarului)
fost epurate prin ...................... NU ESTE CAZUL............................................................
(metoda de epurare)
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – S.A. Sucursala Regională CF Constanţa, str.Aleea Albăstrelelor nr.10, cod poştal 900132, Constanţa, tel/fax.0241/587240, persoană de contact ing.Liviu Bardă telefon nr.0722693181

27.04.2009

după data de .............................................................................................................
(data estimată la care se va transmite solicitarea de aviz)

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA