INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

ANUNŢ PUBLIC

 

 

 

 

 Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – S.A. Sucursala Regională CF Constanţa, titular al proiectului de investiţie „Lucrări de reabilitare la podeţ C.F. km.252 + 597, linia CF 813 Constanţa - Mangalia” în comuna Costineşti, judeţul Constanţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului, al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Constanţa – str.Unirii, nr.23 şi la sediul (beneficiarului) din str.Aleea Albăstrelelor nr.10, Divizia Tehnică – Biroul Pregătire Proiecte, etaj.II, camera 208, cod poştal 900132, Constanţa – persoană de contact ing. Liviu Bardă, tel.0241/587240, zilnic între orele 13 – 16 , în termen de 5 zile de la publicarea anunţului.

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA