INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

 Etapa incadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare

adecvată pentru tronsonul Brasov-Sighisoara

 

 

ANUNŢ PUBLIC

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA Bucureşti, titular al

proiectului: “Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria,

componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulaţia

trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul de cale

ferată : Braşov - Sighişoara”

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de

încadrare de către APM Sibiu în cadrul procedurilor de evaluare

a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, propus a

fi amplasat pe teritoriul judeţelor Braşov, Covasna, Harghita,

Mureş.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o

fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, Sibiu str.

Hipodromului nr. 2A, judeţul Sibiu, în zilele de luni–joi, orele 8-

16,30, vineri 8-14, precum şi la adresa de internet a APM Sibiu

http://apmsb.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la

proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data

publicării prezentului anunţ, până la data de 25.03.2013.

 

Publicul interest poate depune propuneri în ceea ce

priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra

mediului la sediul APM Sibiu, Sibiu str. Hipodromului nr.

2A, judeţul Sibiu, precum şi la următoarea adresă de e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , în termen de 10 zile de la data publicării

prezentului anunţ, până la data de 30.03.2013.

 

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA