INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/312/05.07.2011 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

05.07.2011

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA organizează pe 26 iulie a.c. licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului „Execuţie lucrări de calibrare albie, construcţie prag de fund şi apărări de maluri la pod CF, de la km 41+850, linia CF Dărmăneşti - Dornişoara”. Valoarea estimată a lucrării este de 3.205.375,68 lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).

Licitaţia pentru atribuirea contractului „Execuţie lucrări de calibrare albie, construcţie prag de fund şi apărări de maluri la pod CF, de la km 41+850, linia CF Dărmăneşti - Dornişoara” se va desfăşura în data de 26.07.2011, ora 11.00 la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 09.00.

 Termenul de finalizare a lucrării este de 150 de zile de la atribuirea contractului, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu o proporţie de 60% pentru componenta financiară, 20% pentru propunerea tehnică şi 20% pentru durata de execuţie.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 124891.        

Nr. Exemplare: 1

Åžef birou, Oana Brânzan

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA