INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 
BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/325/14.07.2011

   COMUNICAT DE PRESĂ‚

15.07.2011 

CNCF “CFR” SA informează că în urma analizei economico-financiare pe primele cinci luni ale anului, valoarea pierderilor a scăzut la 165.375.010,84 lei, ceea ce înseamnă o reducere cu 42%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, când acestea au fost de 285.132.182,61 lei.Prin continuarea programului de eficientizare a activităţii CNCF “CFR” SA urmăreşte respectarea angajamentelor Guvernului României cuprinse în Scrisoarea de Intenţie, semnată cu Fondul Monetar Internaţional şi Memorandumul de Înţelegere cu Uniunea Europeană.Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA desfăşoară o activitate de interes public naţional - realizarea transportului feroviar pe calea ferată, un serviciu public esenţial pentru societate - şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.             

Nr. Exemplare: 1

Åžef birou, Oana Brânzan

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA