INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/335/22.07.2011
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
22.07.2011
 
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA organizează la data de 04 august a.c. licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului „Reparaţie linii cf Bicsad Olt – Băile Tuşnad, de la km 61+115 la km 66+456, linia 316“ . Valoarea estimată a lucrării este de 2.478.649 lei , fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată de fonduri externe-CSI.
Licitaţia pentru atribuirea contractului„Reparaţie linii cf Bicsad Olt – Băile Tuşnad, de la km 61 la km 115-66+456, linia 316”se va desfăşura în data de 04.08.2011, ora 11.00 la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 09.00.
Termenul de finalizare a lucrării este de 40 de luni de la atribuirea contractului, iar criteriul de atribuire este în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 126000.
 
                                                              
                                                            
BIROUL DE PRESĂ‚ AL CNCF”CFR” SA

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA