INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL
Nr:1/2/403/15.09.2011
 
 
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a semnat astăzi contractul pentru modernizarea staţiei CF Giurgiu Oraş, contract atribuit prin licitaţie deschisă internaţională asocierii de firme SC SFERA EXPERT CONSTRUCT SRL – LEONHARD WIESS RO SRL – ISAFT SRL, lider fiind SC SFERA EXPERT CONSTRUCT SRL.
 
Valoarea totală a contractului este de 11.708.575,88 lei fără T.V.A. Contractul va fi finanţat de Comisia Europeană, cu fonduri nerambursabile, în proporţie de 69.25% şi de Guvernul României, cu fonduri de la bugetul de stat, în proporţie de 30.75%.
Perioada de implementare a contractului este de 17 luni, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Lucrările de modernizare au drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a staţiilor şi asigurarea serviciilor pentru călători conform standardelor europene, fiind respectate prevederile normelor UIC 413 şi 140:
·               consolidarea clădirii de călători;
·               recompartimentarea spaţiilor clădirii de călători;
·               refacerea finisajelor interioare şi exterioare;
·               refacerea peroanelor, copertinelor, trecerilor la nivel;
·               refacerea dispozitivului de linii;
·               refacerea completă a instalaţiilor sanitare, electrice, termice şi de telecomunicaţii;
·               sistematizarea pieţei gării.
Modernizarea staţiei de cale ferată Giurgiu Oraş este cuprinsă în proiectul „Modernizarea unor staţii de cale ferată din România”. Autoritatea de Management este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, iar Autoritatea Contractantă este CNCF ”CFR” - SA.
Proiectul Modernizarea unor staţii de cale ferată din România face parte din Programul Operaţional Sectorial(POS-T) 2007-2013 - axa prioritară 2 - şi este finanţat din fonduri FEDR şi de la bugetul de stat.
 
 
 
Purtător de cuvânt,
Oana Brânzan

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA