INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/413/23.09.2011    

COMUNICAT DE PRESĂ‚

23.09.2011 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA organizează în luna octombrie licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului Consolidare şi asigurare scurgere ape la tunelul feroviar de la km 224+670/225+160, situat pe linia CF Palas – Port Vechi Constanţa. Valoarea estimată a lucrărilor este de 1.402.966 lei (fără TVA), iar termenul de finalizare va fi de 7 luni de la atribuirea contractului.

Durata de valabilitate a contractului este de 7 luni de la atribuire, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.402.966 lei (fără TVA), iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 10.10.2011, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Centrului Teritorial E.I.R. Constanţa.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 130784.     

 Åžef birou,

Oana Brânzan

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA