INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/551/23.12.2011

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

23.12.2011

 

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA a atribuit contractul pentru Execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizarea electronică) pe tronsonul Sighişoara - Aţel (23,3 Km), parte integrantă a secţiunii Coşlariu – Simeria, asocierii de firme FCC CONSTRUCCION SA – ALPINE Bau GmbH – SC AZVI SA. Propunerea financiară desemnată câştigătoare, în urma licitaţiei deschise, este de 872.643.737,73 lei (aproximativ 207.772.318,5 euro), fără TVA, iar termenul de execuţie a lucrărilor este de 36 de luni calendaristice (la care se adaugă perioada de garanţie de 24 de luni, de la terminarea lucrărilor).

Proiectul care face obiectul prezentei licitaţii cuprinde lucrări de reabilitare/modernizare a infrastructurii feroviare, care să asigure viteze maxime de cel puţin 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru cele de marfă, lucrări executate pe linie dublă, în condiţiile asigurării derulării circulaţiei feroviare în zona lucrărilor pe întreaga perioadă de execuţie, cuprinzând următoarele domenii de specialitate:

1. infrastructura şi suprastructură linii de cale ferată (km 299+399 - km 327+625):

- lucrări de consolidare terasamente - 2.318 m

- lucrări de protecţie albie şi terasamente - 411 m

- poduri - 15 poduri noi

- podeţe - 24 podeţe noi

- lucrări pasaje denivelate proiectate - 3 pasaje superioare

- lucrări de tuneluri - 2 tuneluri cu lungimea 1.370 m

- lucrări de protecţia mediului - panouri fonoabsorbante 1.409 m.

2. electrificare şi energoalimentare (inclusiv reabilitarea/modernizarea unei substaţii de tracţiune electrică;

3. telecomunicaţii feroviare (exclusiv GSM-R);

4. lucrări de construcţii civile (reabilitare clădiri şi spaţii aferente instalaţiilor tehnologice şi publicului călător, peroane, copertine, amenajări pentru persoanele cu dizabilităţi).

Sursa de finanţare este asigurată de Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune, şi de Guvernul României (15 %), cu fonduri de la bugetul de stat.

Reabilitarea/modernizarea secţiunii de cale ferată Coşlariu - Simeria (89,5 Km) va contribui în mod direct la realizarea obiectivului strategic de creştere a cotei actuale de piaţă a transportului feroviar de călători şi marfă, prin sporirea gradului de siguranţă şi de confort, dar şi prin reducerea timpului de călătorie. Tototdată, reabilitarea infrastructurii feroviare va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice pe plan regional, prin asigurarea unei legături directe şi rapide dintre întreprinderile locale şi antreprenorii care dispun de capital.

 

Åžef birou,

Oana Brânzan

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA