INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/553/27.12.2011

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

27.12.2011

 

 

 

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA a atribuit contractul pentru „Execuţie lucrări de calibrare albie, construcţie prag de fund şi apărări de maluri la pod CF, de la km 41+850, linia CF Dărmăneşti - Dornişoara”, firmei WEST STAR S.R.L..

 

Propunerea financiară desemnată câştigătoare, în urma licitaţiei deschise, este de 3.203.684,81 lei (echivalentul a 752.940,09 euro) fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri comunitare (Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)) şi fonduri proprii ale companiei.

 

Criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu o proporţie de 60% pentru componenta financiară, 20% pentru propunerea tehnică şi 20% pentru durata de execuţie, iar termenul de finalizare a lucrării, conform graficului prevăzut în ofertă, este luna iulie 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åžef birou,

Oana Brânzan

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA