INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Direcţia Relaţii Internaţionale şi Mass-Media

Serviciul Relaţii Mass-Media                                                                                        Tel/Fax: 021/317.74.38 Tel.CFR: 122312; 122905

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

Bucureşti, 31 octombrie 2014

 

Domnul Laurenţiu Seceleanu nu mai îndeplineşte funcţia de director al SRCF Galaţi, acestuia fiindu-i suspendat contractul individual de muncă, conform Codului Muncii, art. 50, litera g.

 

Măsura a fost luată în urma deciziei, de arest la domiciliu, a Tribunalului Cluj, în Dosarul nr. 5651/117/2014, din 30 octombrie 2014.

                                                                                                                                                                                              

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu

Oana BRÂNZAN

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA