INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

SERVICIUL RELATII MASS-MEDIA                                                                                   Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 7/3/60/27.02.2015

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Bucureşti, 27 februarie 2015

 

DAN M. COSTESCU a fost numit Director General al Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ca urmare a procesului de selecţie pentru manager privat, desfăşurat în conformitate cu prevederile art. 35 (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 

Dan M. Costescu (46 de ani) va prelua luni 2 martie 2015 conducerea executivă a CNCF CFR SA, compania naţională care administrează şi gestionează infrastructura feroviară publică

 

Experienţa profesională, acumulată în cei peste 20 de ani de activitate în domenii precum management, dezvoltare de afaceri feroviare, conducere şi implementare de proiecte, consultanţă feroviară, cercetare sau academic, i-a permis ocuparea până în prezent a unor poziţii reprezentative în companii private sau de stat, din România şi Europa, din domeniul industriei şi exploatare feroviară.

 

A fost responsabil individual sau în echipe complexe, pentru strategiile de achiziţie, restructurare, repoziţionare pe piaţă sau integrare în structura dorită de acţionariat, ori autoritatea tutelară a unor companii precum: Romvag S.A (România), Karsdorfer Eisenbahn – KEG/Cale Ferată Privată (Germania), Autoritatea Feroviară Română (AFER).

 

A înfiinţat, dezvoltat şi condus companii de inginerie feroviară, şi aici menţionăm Forschung Mess - und Daten-Technik Zentrum (Germania) şi Sistematic Engineering (România) şi, de asemenea,a reprezentant Căile Ferate Române în Comitetul Director pentru Cercetare Aplicată şi Elaborare a Normelor Feroviare Internaţionale, din cadrul European Railway Research Institute – ERRI (Olanda) - Organismul de Cercetare al UIC.

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA - companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA