INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MASS-MEDIA

Serviciul Relaţii Mass-Media...............................................................................Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 7/3/180/14.05.2015

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

CFR SA licitează la Galaţi lucrări în valoare de 2,4 milioane lei

pentru îmbunătăţirea siguranţei feroviare

 

 

Bucureşti, 15 mai 2015

 

Compania Natională de Cai Ferate “CFR” SA organizează în zilele de 27 şi 28 mai 2015 licitaţii deschise pentru atribuirea lucrărilor de reparaţii curente la instalaţiile de centralizare electrodinamică (CED), din 7 staţii de cale ferată aflate pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Galaţi. Valoarea totală estimată a lucrărilor se ridică la suma de 2,4 milioane lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

 

Lucrările de reparaţii curente care au drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de dirijare a traficului şi creşterea siguranţei feroviare se vor executa la instalaţiile CED din staţiile Brăila, Urecheşti, Căiuţi, Borzeşti, Oneşti, Valea Uzului, Comăneşti, Cricov, Inoteşti şi Mizil.

 

Durata de valabilitate a unui contract este de 120 de zile de la atribuire, criteriul de selecţie fiind preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot depune în zilele de 27.05.2015, respectiv 28.05.2015, deschiderea urmând să aibă loc în aceleaşi zile, la sediul Sucursalei Regionale CF Galaţi.

 

Anunţurile de participare, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro, cu nr. 195338, 188696 şi 188712.

...................................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA