INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MASS-MEDIA

Serviciul Relaţii Mass-Media..................................................................................Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 7/3/229/25.06.2015

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA şi Asocierea S.C. PRODIAL S.R.L. au semnat un contract în valoare de 3.448.425,28 LEI

 

Bucureşti, 25 iunie 2015

 

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR"- SA şi Asocierea formată din S.C. PRODIAL S.R.L. – S.C. METABET CF S.A. PITEȘTI., lider al asocierii fiind declarat S.C. PRODIAL S.R.L. au semnat Contractul pentru Lucrări adiţionale - execuție pod rutier DN 14 km 75+650 pr. din cadrul proiectului ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Sighișoara – Coșlariu”.

 

Valoarea contractului este de 3.448.425,28 LEI (TVA inclus), sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri externe nerambursabile FEDR (85%) şi de la Bugetul de Stat (15%). Durata de valabilitate este de 30 de luni, din care 6 luni pentru execuţie, şi 24 luni perioada de garanţie.

 

..........................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA