INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA
Comunicat de presă
București, 29 decembrie 2016
 
Fonduri alocate de Uniunea Europeană pentru Modernizarea unor stații de cale ferată din România – Stațiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşița Sud – Lot 3 „Lucrări de modernizare a stației Reşiţa Sud”
 
 
În data de 29.12.2016 s-a semnat Certificatul de Recepţie Finală pentru Lotul 3 „Lucrări de modernizare a stației Reşiţa Sud”, contract de lucrări aferent proiectului „Modernizarea unor stații de cale ferată din România – Staţiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud”, inclus în Programul Operaţional Sectorial – Transport 2007-2013, Axa prioritară 2.
Beneficiarul contractului a fost Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. Valoarea obiectivului a fost de 13.262.403,41 lei fără TVA (17.021.332,51 lei cu TVA) din care 11.227.353,76 lei a reprezentat sprijinul financiar nerambursabil acordat de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.
Principalul obiectiv al contractului de lucrări atribuit în data de 24 aprilie 2012 asocierii S.C. DARIA CONST S.R.L. NEGREŞTI OAŞ – S.C. COMPANIA CONSTRUCȚII FEROVIARE S.A., CÂMPULUNG MOLDOVENESC - S.C. VEST CONSTRUCT S.R.L. BRAŞOV, lider al asocierii S.C. DARIA CONST S.R.L. NEGREŞTI OAŞ, a fost de a moderniza stația de cale ferată Reşiţa Sud.
 
 
Persoane de contact:
Oana BRÂNZAN - Şef Serviciu Comunicare Mass-Media, CNCF „CFR” SA, Tel: 021 317 74 38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Mobilitate ȋn România.Conexiuni cu Europa www.ampost.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA