Bugetul de venituri și cheltuieli al CN CF ”CFR” SA pe anul 2022

Bugetul de venituri și cheltuieli al CN CF ”CFR” SA pe anul 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli al CN CF ”CFR” SA pe anul 2020

-  Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.C.F. CFR S.A. pe anul 2019

-  Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018

Bugetul de venituri și cheltuieli ale C.N.C.F. ”CFR” S.A. pe anul 2017

-  Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A.    

-  Structura organizatorică a C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A

-  Extras ROF CFR

-  Numele și prenumele persoanelor din conducerea C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A.   și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

-  Coordonatele de contact ale C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A

-  Audiențe

-  Rapoarte financiare C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A. și  Bugetul de venituri și cheltuieli ale  C.N.C.F.  ’’CFR’’ S.A.  pe anul 2016

-  Programele și strategiile proprii ale C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A

-  Lista cuprinzând documentele de interes public și lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii  ale C.N.C.F. ’’CFR’’ S.

-  Modalități de contestare a deciziei  C.N.C.F. ’’CFR’’ S.A   în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate