Nivel Central

 

Inchirieri 2017    Vanzari 2017

 

Nivel Regional

 

Regionala CF Bucuresti

 

Regionala CF Craiova

 

Regionala CF Timisoara

 

Regionala CF Cluj

 

Regionala CF Brasov

 

Regionala CF Iasi

 

Regionala CF Galati

 

Regionala CF Constanta

 

    Arhiva 2016  Arhiva 2015  Arhiva 2014  Arhiva 2013   Arhiva 2012