- Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in cursul anului 2016                                                     

 

       - Politica si criteriile de remunerare a Administratorilor si Directorilor CNCF CFR SA perioada  2015-2016

 

       - Politica si criteriile de remunerare a Administratorilor si Directorilor CNCF CFR SA  perioada 2016-2017