INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Adunarea Generală a Acţionarilor

Componenţa Adunării Generale a Acţionarilor CFR SA, stabilită prin Ordinul M.T. nr. 570  din  28.02.2019 este următoarea:

 

Consiliul de Administraţie

Componenţa Consiliului de Administraţie al CFR SA este următoarea: 

1. Mocanu Gabriela-Elena      

2. Voicu Ion Laurentiu            

 

 

Hotarari AGA 2019

Hotarari AGA 2018

Hotarari AGA 2017

Hotarari AGA 2016

Hotarari AGA 2015

Hotarari AGA 2014

Hotarari AGA 2013

1. BALTAG  Kuzmanovic Elena – membru C.A.  CV

2. Adrian-Eugen Moldovan   CV

3. Laura-Diana Girla   CV

4. George-Alexandru Ivan  CV

5. Simona-Nicoleta Istrate  CV

 

Conducere centrală

Structurile centrale asigură managementul general al CFR (financiar, strategic, investiții, resurse umane, juridic) și managementul domeniilor de activitate (trafic, linii, instalații, tehnic).

Pentru a afla componenţa conducerii centrale şi de sinteză,

click aici

Conducere regională

Sucursalele Regionale de Căi Ferate 1-8  asigură managementul regional pe domenii (întreţinere şi reparaţii curente pentru linii și instalații, coordonarea şi dirijarea traficului, manevră etc.), cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind siguranța transportului pe calea ferată. Pentru a afla conducerea Sucursalelor Regionale de Căi Ferate 1-8, click aici

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA