Strategia Națională Anticorupție

 

 

Raport anual (2020) pentru evaluarea incidentelor de integritate la nivelul CNCF CFR SA.pdf

Planul de Integritate al CNCF”CFR”SA privind Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020

Declarația directorului general

Dispoziția directorului general al CFR SA nr. 165 / 2015

Dispoziția directorului general al CFR SA nr. 18 / 04.02.2014

Dispoziția directorului general al CFR SA nr. 63 / 17.05.2013

Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020