INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 din HG 581 / 1998 şi ale art. 1 şi 2 din Statutul CFR – Anexa nr. 1 la HG 581 / 1998, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială, întregul său capital fiind deținut de Statul Român, care are calitatea de Acționar unic.

Activitatea Companiei se supune integral principiilor transparenței și prevederilor legale în vigoare din domeniu.

CFR S.A. are obligația de a publica situațiile financiare, rapoartele de activitate, declarațiile de avere și de interese, achizițiile publice,  bugetul precum și orice alte elemente prevăzute prin reglementările și legislația în vigoare.

Politica si criteriile de remunerare

 BVC 2017 BVC 2016

                         Raport administratori

Declaraţia Reţelei CFR

Dacă doriţi să vizualizaţi Documentul de referinţă al reţelei CFR, sau orice document publicat în legătură cu acesta, apăsaţi aici

Pentru descărcare, apăsaţi aici