INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

CFR exploatează un patrimoniu funciar și imobiliar important, format din terenuri și clădiri diverse (birouri, clădiri tehnologice, clădiri de stații). Patrimoniul funciar și imobiliar este utilizat în cea mai mare parte pentru activitățile specifice de exploatare și întreținere a rețelei feroviare.

O parte din patrimoniul imobiliar, în special din clădirile stațiilor, este exploatat în scopuri comerciale în interesul comunităților locale și al agenților economici. 

Ocazional, în funcţie de necesităţi şi de disponibilităţi, CFR organizează licitații publice pentru închirieri de spaţii şi / sau terenuri din proprietatea sa privată, în condiţiile prevăzute de lege. 

 

 
 
 
 
 
 

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA