Proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

 

 

 - Denumire proiect : Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe şi tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov

      Cod SMIS 2014+110707         

                 Stadii de implementare al proiectului: iunie 2016; decembrie 2016   iunie 2017   decembrie2017

 

 - Denumire proiect : Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara

     Cod SMIS 2014+ 111698

                 Stadii de implementare al proiectului: iunie 2016; decembrie 2016 ; iunie2017 ; decembrie 2017  iunie 2018 ; decembrie 2018

 

 - Denumire proiect : Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti

     Cod SMIS 2014+ 114234

               Stadii de implementare al proiectului: iunie 2016; decembrie 2016 ; iunie 2017 ; decembrie 2017  iunie 2018   decembrie 2018

 

 - Denumire proiect : Modernizarea stațiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş – Staţia Târgu Mureş

    Cod SMIS 2014+ 114059

                Stadii de implementare al proiectului: iunie 2016; decembrie 2016  iunie2017 decembrie2017   

 

- Denumire proiect : Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Ilia-Lugoj

   Cod SMIS 2014+ 114831

                Stadii de implementare al proiectului: iunie 2016; decembrie 2016 ; iunie2017 ; decembrie2017 ; iulie 2018

 

- Denumire proiect : Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri  de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj

                 Stadii de implementare al proiectului:  iunie 2016; decembrie 2016; iunie 2017 ; decembrie2017 ; decembrie 2018

 

- Denumire proiect :  Centralizare electronică în staţia CF Videle

                  Stadiu de implementare al proiectului: iunie 2017; decembrie2017 ; mai 2018

 

- Denumire proiect : Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Siculeni -Adjud

                  Stadiu de implementare al proiectului: iunie 2017; decembrie 2017  iunie 2018  decembrie 2018

 

- Denumire proiect : Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri  de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi

   Cod SMIS 2014+ 114060

                  Stadii de implementare al proiectului: iunie 2016; decembrie 2016; iunie 2017 ; decembrie 2017 ; iunie 2018 ; decembrie 2018

 

 

- Denumire proiect: Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse

   Cod SMIS 2014+ 115216  

                 Stadiu de implementare al proiectului: decembrie  2017iunie 2018  decembrie 2018

 

-Denumire proiect : Actualizarea documentației tehnico - economice pentru proiectul de „Electrificare a liniei de cale ferată Cluj Napoca - Episcopia Bihor (TEN-T Comprehensive) 

  Cod SMIS2014+: 117152