INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/553/27.12.2011

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

27.12.2011

 

 

 

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA a atribuit contractul pentru „Execuţie lucrări de calibrare albie, construcţie prag de fund şi apărări de maluri la pod CF, de la km 41+850, linia CF Dărmăneşti - Dornişoara”, firmei WEST STAR S.R.L..

 

Propunerea financiară desemnată câştigătoare, în urma licitaţiei deschise, este de 3.203.684,81 lei (echivalentul a 752.940,09 euro) fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri comunitare (Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)) şi fonduri proprii ale companiei.

 

Criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu o proporţie de 60% pentru componenta financiară, 20% pentru propunerea tehnică şi 20% pentru durata de execuţie, iar termenul de finalizare a lucrării, conform graficului prevăzut în ofertă, este luna iulie 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åžef birou,

Oana Brânzan

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/552./23.12.2011

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

23.12.2011

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informează că, în urma licitaţiei publice, desfăşurată joi 22.12.2011, la Bursa Română de Mărfuri, au fost adjudecate 3 secţii CF care aparţin infrastructurii feroviare neinteroperabile, de pe raza Sucursalei Teritoriale CREIR Bucureşti.

Grupa I (CREIR Bucureşti): Bucureşti Sud Călători -Titan Sud; Bucureşti Sud Călători – Olteniţa; Căciulaţi - Snagov Plaje, a fost adjudecată de operatorul economic/gestionarul de infrastructură SC TRANSFEROVIAR GRUP SA.

Durata de valabilitate a contractului de închiriere este de 4 ani, iar criteriul de selecţie, a celei mai bune oferte, a fost chiria cea mai mare şi preluarea în cel mai scurt timp de la adjudecare. Operatorul economic (gestionar de infrastructură), desemnat câştigător, este obligat să preia şi personalul CFR existent sau care îşi desfăşoară activitatea pe secţia sau grupul de secţii aferent necesar pentru asigurarea pachetului minim social existent la momentul închirierii, în conformitate cu prevederile legislative.

CNCF “CFR” SA are posibilitatea să ofere în regim de închiriere - prin licitaţii publice la Bursa Română de Mărfuri -, secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile către operatori economici, conform prevederilor HG 643/2011. Închirierea unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă reprezintă unul din angajamentele incluse în programul de eficientizare a sistemului feroviar, care vizează reducerea cheltuielilor şi a activităţilor neprofitabile.

Prin programul de eficientizare a activităţii CNCF “CFR” SA urmăreşte respectarea angajamentelor Guvernului României cuprinse în Scrisoarea de Intenţie, semnată cu Fondul Monetar Internaţional şi Memorandumul de Înţelegere cu Uniunea Europeană.

 

Åžef birou,

Oana Brânzan

BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ÅžI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/551/23.12.2011

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

23.12.2011

 

Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA a atribuit contractul pentru Execuţie lucrări de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizarea electronică) pe tronsonul Sighişoara - Aţel (23,3 Km), parte integrantă a secţiunii Coşlariu – Simeria, asocierii de firme FCC CONSTRUCCION SA – ALPINE Bau GmbH – SC AZVI SA. Propunerea financiară desemnată câştigătoare, în urma licitaţiei deschise, este de 872.643.737,73 lei (aproximativ 207.772.318,5 euro), fără TVA, iar termenul de execuţie a lucrărilor este de 36 de luni calendaristice (la care se adaugă perioada de garanţie de 24 de luni, de la terminarea lucrărilor).

Proiectul care face obiectul prezentei licitaţii cuprinde lucrări de reabilitare/modernizare a infrastructurii feroviare, care să asigure viteze maxime de cel puţin 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru cele de marfă, lucrări executate pe linie dublă, în condiţiile asigurării derulării circulaţiei feroviare în zona lucrărilor pe întreaga perioadă de execuţie, cuprinzând următoarele domenii de specialitate:

1. infrastructura şi suprastructură linii de cale ferată (km 299+399 - km 327+625):

- lucrări de consolidare terasamente - 2.318 m

- lucrări de protecţie albie şi terasamente - 411 m

- poduri - 15 poduri noi

- podeţe - 24 podeţe noi

- lucrări pasaje denivelate proiectate - 3 pasaje superioare

- lucrări de tuneluri - 2 tuneluri cu lungimea 1.370 m

- lucrări de protecţia mediului - panouri fonoabsorbante 1.409 m.

2. electrificare şi energoalimentare (inclusiv reabilitarea/modernizarea unei substaţii de tracţiune electrică;

3. telecomunicaţii feroviare (exclusiv GSM-R);

4. lucrări de construcţii civile (reabilitare clădiri şi spaţii aferente instalaţiilor tehnologice şi publicului călător, peroane, copertine, amenajări pentru persoanele cu dizabilităţi).

Sursa de finanţare este asigurată de Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune, şi de Guvernul României (15 %), cu fonduri de la bugetul de stat.

Reabilitarea/modernizarea secţiunii de cale ferată Coşlariu - Simeria (89,5 Km) va contribui în mod direct la realizarea obiectivului strategic de creştere a cotei actuale de piaţă a transportului feroviar de călători şi marfă, prin sporirea gradului de siguranţă şi de confort, dar şi prin reducerea timpului de călătorie. Tototdată, reabilitarea infrastructurii feroviare va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice pe plan regional, prin asigurarea unei legături directe şi rapide dintre întreprinderile locale şi antreprenorii care dispun de capital.

 

Åžef birou,

Oana Brânzan