INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

Precizare CFR SA Sighişoara – Simeria

 

Referitor la informaţiile apărute în mass-media cu privire la „Consultanţă în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii” aferentă obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h - SecÈ›iunea SighiÈ™oara - Simeria, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA face următoarea,

 

Precizare

 

În data de 30.04.2013 prin anunţul nr 143419 s-a publicat în SEAP documentaţia referitoare la ,,Consultanţă în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii” aferentă obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h - SecÈ›iunea SighiÈ™oara – Simeria.

Datorită contestaţiilor depuse la CNSC, a fost publicată erata nr. 38727/28.06.2013 prin care se decalează termenul de depunere şi de deschidere a ofertelor pentru data de 17.07.2013.

Urmare a deciziei CNSC nr. 488S/C2/2703,2705 din data de 03.07.2013, Autoritatea Contractantă a decis în data de 04.07.2013 suspendarea procedurii.

Prin decizia nr. 2444/C2/2703/2705/10.07.2013 CNSC respinge ca ramase fără obiect contestaţiile formulate de DB Intrenational GmbH şi Asocierea HILL INTERNATIONAL N.V. - INECO -EGIS ROMANIA.

În data de 12.07.2013 procedura a fost reluată.

Ca urmare a Deciziei CNSC, Autoritatea Contractantă prelungeşte termenul limită de depunere a ofertelor şi de deschidere cu perioada corespunzătoare suspendării procedurii până la 31.07.2013( erata nr. 39470/13.07.2013).

Ofertele s-au deschis în data de 31.07.2013. Au fost depuse câte 6 oferte pentru fiecare din cele 2 loturi. Ofertele sunt în perioada de evaluare.

Valoarea estimată a contractului pe SecÈ›iunea SighiÈ™oara – CoÈ™lariu este de 68.144.366 lei fără TVA (cca. 15 milioane de euro)

Valoarea estimată a contractului pe Secţiunea Coşlariu - Simeria este de 47.199.031 lei fără TVA (cca. 10 milioane de euro)

 

Pe Secţiunea Sighişoara – Simeria valoarea contractelor de lucrări care necesită această supervizare este de aproximativ 1,3 miliarde de euro.

Valoarea serviciilor de consultanţă reprezintă aproximativ 2% din valoarea lucrărilor.