Au fost finalizate lucrările de infrastructură şi suprastructura de pe secţiunea de cale ferată Bucureşti Băneasa – Fundulea


 

În data de 16 ianuarie 2009 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor care fac obiectul Contractului „Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti Constanţa, secţiunea Bucureşti Băneasa – Fundulea - Lot 2: Lucrări de infrastructură şi suprastructură”, contract al cărui Beneficiar este Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A.


 

Comisia Europeană, prin Facilitatea ex-ISPA, a acordat sprijin financiar nerambursabil, în valoare de 38.116.400,70 Euro, pentru reabilitarea infrastructurii şi suprastructurii căii ferate pe secţiunea Bucureşti Băneasa – Fundulea. Contribuţia Guvernului României de la bugetul de stat pentru realizarea acestui contract a fost de 12.705.466,90 Euro.


 

Comisia Europeană a contribuit, în mod substanţial, la îndeplinirea principalelor obiective ale contractului menţionat, prin realizarea unei infrastructuri moderne şi interoperabile conform standardelor europene, care să asigure creşterea capacităţii de circulaţie a trenurilor, prin atingerea vitezelor maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă, precum şi reducerea timpilor de călătorie şi asigurarea siguranţei şi confortului călătorilor. 

Prin contractul atribuit în data de 11.04.2005, ca urmare a procesului de achiziţie publică, firmei SC TERNA SA din Grecia, s-a urmărit realizarea lucrărilor de infrastructură şi suprastructură în staţiile de cale ferată: Băneasa, Pasărea, Brăneşti Pantelimon şi pe secţiunile de cale ferată: Băneasa – Pantelimon, Pantelimon – Pasărea, Pasărea – Brăneşti, Brăneşti – Pantelimon, Brăneşti – Fundulea pentru aducerea la standarde europene a liniei de cale ferată Bucureşti – Constanţa, parte importantă a Coridorului IV Pan – European. 

Persoane de contact:

Tiberiu Angelescu - Director General Adjunct CNCF „CFR” S.A., fax: 315.85.49

Carmen Creci, Director, Direcţia Monitorizare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .