INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

Pentru îndeplinirea necesităţilor de difuzare în teritoriu a ordinelor şi dispoziţiilor de serviciu, care trebuie aduse la cunoştinţa întregului personal angajat, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA are la dispoziţie două publicaţii oficiale de tradiţie: Foaia Oficială şi Buletinul Comercial CFR.

În Foaia Oficială CFR sunt publicate de regulă Ordine ale ministrului transporturilor, Dispoziţii ale directorului general al CFRşi alte documente oficiale transmise de conducerea companiei.

În Buletinul Comercial CFR sunt aduse la cunoştinţa personalului angajat, precum şi clienţilor CFR tarifele practicate de CFR SA pentru activităţile specifice prevăzute de Contractul de Activitate încheiat cu Ministerul, care nu intră în categoria celor incluse în Taxa de Utilizare a Infrastructurii, pierderi de legitimaţii, permise CFR şi alte documente transmise de Direcţiile de specialitate şi de conducerea companiei. Dacă doriţi să vizualizaţi lista documentelor publicate în Foaia Oficială CFR, alegeti anul: 2010-2013, 2014 , 2015 ,2016,2017 ,2018 ,20192020 20212022