INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/151/19.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a desemnat oferta câștigătoarepentru Recosntrucția Podului CF Budila

 

 

Bucureşti, 19 martie 2021

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat AsociereaSC Confer Group SRL – SC Construcții Feroviare Drumuri Poduri SRLcâştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentruexecuția lucrărilor de Reconstrucție a podului CF din comuna Budila, situat pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, km 17+318și de amenajare albie.

 

Comunicările oficiale au fost transmise tuturor firmelor participante la licitaţia deschisă, contractul de achiziţie publică urmând a fi semnat de ambele părţi (SRCF BRAȘOV şi ofertantul câştigător), după finalizarea perioadei legale de contestaţii.

 

Oferta financiarăa AsocieriiSC Confer Group SRL – SC Construcții Feroviare drumuri Poduri SRLși SC RADARIA SRL, subcontractant declarant, a fostde24.592.816,3lei fără TVA(criteriul aplicat fiind Cel mai bun raport calitate-preț), contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

 

Sursa de finanţarepentru lucrările de Reconstrucție a podului CF din comuna Budila, situat pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, km 17+318și de amenajare albie este asigurată din fonduri de la Bugetul de Stat, iar durata contractului va fi de 9 luni, de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

 

Reamintim faptul că, în perioada septembrie 2019 - iulie 2020 s-a derulat contractul de servicii pentru elaborare expertiză tehnică, DALI și proiectare, în baza căruia s-au obținut inclusiv documentaţiile tehnice ṣi economice, precum ṣi a aprobǎrilor necesare (aviz CTE SRCF Braṣov, aviz CTE CNCF, Ordin Ministru al MTIC), necesare organizării licitației pentrureconstrucția podului CF situat pe linia Hărman-Întorsura Buzăului, la km 17+318, și lucrări de amenajare albie,lansată în septembrie 2020, cu termen limită pentru primirea ofertelor octombrie 2020.

...................................................................................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN