INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr 1/5/452/15.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Deschidere oferte la licitația pentru ”Proiecte tip Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF Timișoara – 5 loturi

 

București, 15 iunie 2022

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA informează că azi, 15.06.2022, ora 15:00, a avut loc deschiderea ofertelor pentru licitația privind ”Proiecte tip Quick Wins”. – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF Timișoara – 5 loturi.

 

Sucursala Regională CF Timișoara este prima regională care a lansat licitațiile de lucrări tip Quick Wins, urmând ca și celelalte Sucursale Regionale să lanseze licitațiile, funcție de data deschiderii ofertelor, stabilită în SEAP.

 

Procedura de licitație a avut termen limită de depunere a ofertelor, data de 15.06.2022, ora 15:00, fiind înscriși 5 ofertanți și au fost depuse 5 oferte (câte una pentru fiecare lot) de către: Asocierea SC EUROPAN PROD SA (Lider) – SC CONSTRUCȚII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRL                       (Asociat 1) – SC CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU SA (Asociat 2) – SC DARIA CONST SRL  (Asociat 3).

 

Licitația pentru lucrări de tip Quick Wins la Regionala Timișoara, este împărțită în cinci loturi:

 

 • Lot 1 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 70+402-km-74+600, fir I - valoarea estimată fără TVA: 17.472.729,99 lei;
 • Lot 2 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 74+600-km 77+870, fir I - valoarea estimată fără TVA: 16.300.140,40 lei;
 • Lot 3 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 79+500-km 79+848, fir I - valoarea estimată fără TVA: 1.280.877,08 lei;
 • Lot 4 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 79+878-km 82+100, fir I - valoarea estimată fără TVA: 7.776.732,58 lei;
 • Lot 5 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 82+100-km 84+710, fir I - Valoarea estimată fără TVA: 13.951.504,46 lei.

 

Valoarea totală estimată a contractului este de 56.781.984,51 RON, iar finanțarea va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - conform Tabelului 25 Costul pentru proiectele de tip Quick Wins finantate prin PNRR și conform prevederilor OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022.

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii pe linii curente și directe.Implementarea proiectului este necesară pentru creșterea siguranței circulației, prin eliminarea riscurilor de producere a accidentelor și a timpilor suplimentari de călătorie.

 

Urmează evaluarea ofertelor, în vederea stabilirii ofertelor câștigătoare, cu derularea următoarelor etape din procedură (se va realiza pe fiecare lot în parte):

 • vizualizarea ofertelor depuse în SEAP;
 • evaluare a garantiei, a informațiilor de participare din DUAE și a documentelor ce îl însoțesc;
 • evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietuluide sarcini;
 • evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice;
 • evaluarea documentelor suport depuse de ofertantii declarați câștigători, pentru demonstrarea informatiilor din DUAE;
 • transmiterea comunicărilor către fiecare ofertant;
 • semnarea contractului de achiziție sectorială, după trecerea perioadei de depunere a contestațiilor.

 

...................................................................................................................................................................................................................................................

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA- companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Serviciul Comunicare Mass-Media