INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

La nivelul Uniunii Europene, căile ferate se află într-un proces amplu de transformare ca urmare a deciziei Comisiei şi Parlamentului European de a reorganiza transportul feroviar pe baza principiilor economiei de piaţă şi de a crea zona unică de transport european.

În acelaşi timp, Comisia Europeană susţine transferul intermodal către modurile de transport durabile, printre care se află şi cel feroviar. Avantajele căilor ferate rezidă în costurile externe reduse (respectiv poluare minimă faţă de alte moduri de transport, accidente şi blocaje de trafic puţin numeroase), siguranţa crescută a traficului şi volumul mare de transport.

Beneficiind de aceste premise internaţionale favorabile, căile ferate trebuie să identifice oportunităţile de dezvoltare şi să le folosească pentru recâştigarea cotei de piaţă pierdute în ultimele decenii, în special în favoarea transportului rutier. O componentă majoră a transportului feroviar este infrastructura de cale ferată, care trebuie modernizată astfel încât să poată răspundă solicitărilor de creştere a volumului de transport şi să ofere servicii de calitate operatorilor feroviari.

Pornind de la contextul internaţional, scopul principal al strategiei Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”-SA este de a asigura exploatarea în condiţii de siguranţă şi dezvoltarea infrastructurii pe care o gestionează în concordanţă cu evoluţiile din transportul feroviar la nivelul Uniunii Europene şi cu dezvoltarea economiei naţionale, astfel încât să atragă şi să susţină volume sporite de transport de marfă şi călători. CFR poziționează la nivel strategic accesul tuturor actorilor feroviari la o infrastructură funcțională, ecologică, pe care pasagerii și mărfurile să se deplaseze în siguranță, în orice condiții, zi sau noapte, la costuri competitive și conform orariilor stabilite.

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR”-SA acţionează permanent pentru utilizarea eficientă a resurselor sale şi diminuarea volumului subvenţiilor publice. Obiectivele strategice majore pentru principalele sectoare de activitate, ca şi acţiunile strategice (liniile de acţiune) derivate din aceste obiective pe termen scurt, mediu şi lung sunt în concordanţă cu cadrul politic definit de Cartea Albă a Transporturilor Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor publicată de Comisia Europeană în anul 2011  şi cu programele de finanţare europeană  2007-2013 şi  2014-2020, care creează contextul unui angajament ferm de finanţare internaţională pentru proiectele de modernizare a infrastructurii derulate de „CFR”-SA.

Master Planul General de Transport, elaborat sub coordonarea Ministerului Transporturilor, care are ca  obiectiv major crearea unui  sistem de transport eficient economic, sustenabil, sigur şi care să contribuie la dezvoltarea economică naţională, va defini strategia  şi planul de acţiune pentru fiecare din anii 2015, 2020, 2030 stabiliţi ca orizont de timp.

O prezentare a proiectelor strategice de dezvoltare ale companiei poate fi accesată apăsând aici

Strategia de dezvoltare poate fi accesată apăsând aici.