INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

Reţeaua Trans-Europeană de Transport pe teritoriul României, pentru toate modurile de transport, este definită conform prevederilor Legii 203 /2003 republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 89 din 26.01.2005.

Proiectele care vizează realizarea Reţelei Feroviare Trans-Europene de Transport (TEN - T), au fost identificate de România, împreună cu Uniunea Europeană şi sunt în diverse stadii de realizare sau în stadiu de analiză, pentru a fi co-finanţate de Comunitatea Europeană.

Criteriile de selecţie sunt stabilite de liniile Directoare Comunitare pentru dezvoltarea reţelei trans-Europene de transport (Decizia Nr. 1692/96/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996, cu amendamentele ulterioare), iar finanţarea se acordă cu respectarea prevederilor regulamentului (EC) Nr. 680/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007; regulamentul stabileşte regulile generale de acordare a ajutorului financiar în domeniul reţelelor trans-Europene de transport şi energie (Regulamentul TEN).

Prin Contractul de Activitate în vigoare şi Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru 2014, CFR SA beneficiază de componenta bugetară pentru derularea a cinci proiecte din Domeniul Major de Intervenţie1.2 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22. Mai multe informaţii despre Domeniul major de intervenţie 1.2. pot fi găsite la adresa: http://www.ampost.ro/pagini/descriere_dmi_1_2