INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

 

 

CFR derulează importante proiecte de modernizare a rețelei feroviare care se adresează tuturor aspectelor: linii, instalații de semnalizare, instalații de tracțiune, instalații de telecomunicații, treceri la nivel, siguranță, mediu etc.

Cele mai mari și mai complexe proiecte vizează secții ale rețelei feroviare interoperabile cuprinse în coridoarele de transport europene.

 Proiecte ISPA

Proiectele finanțate prin programul ISPA, instrument pentru Politici Structurale Pre-Aderare, s-au derulat în perioada 2000 – 2006, unele fiind încă în utimele etape de finalizare. Principalele proiecte derulate:

 Proiecte POS - T 

Programul Operaţional Sectorial - Transporturi este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune.

 Proiecte CEF 2014-2020  

 Proiecte CEF 2021-2027  

 Proiecte Arhiva  

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013, Mecanismul de Interconectare a Europei (MIE) permite pregătirea și implementarea proiectelor de interes comun din cadrul politicii privind rețelele transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei.

MIE sprijină în special implementarea acelor proiecte de interes comun care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi sau modernizarea infrastructurilor și a serviciilor existente în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei. MIE acordă prioritate conexiunilor lipsă din sectorul transporturilor.

De asemenea, MIE contribuie la sprijinirea proiectelor care au o valoare adăugată europeană și oferă beneficii importante pentru societate, dar care nu beneficiază de finanțare adecvată din partea pieței.

Obiectivele Programului CEF Transport se concentrează pe realizarea unor proiecte naționale sau transfrontaliere care vizează eliminarea blocajelor sau a discontinuităților în diferite secțiuni ale rețelei TEN-T centrale, precum și pe implementarea unor priorități orizontale, cum ar fi sistemele de gestionare a traficului. Programul CEF Transport sprijină inovarea în sistemul de transport, în scopul de a îmbunătăți utilizarea infrastructurii, de a reduce impactul asupra mediului de transport, de sporirea eficienței energetice și de creștere a siguranței transportului bunurilor și persoanelor.

 

 Proiecte PPP

 

 Proiecte PNRR

 

Orice persoană poate trimite sesizări cu privire la neregulile şi suspiciunile de fraudă referitoare la proiectele finanțate din Instrumente Structurale la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cazurile de nereguli vor fi analizate şi investigate de către serviciile Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport”, iar decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale Autorităţii de Management şi cu legea română în vigoare.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României