INFO CĂLĂTORI

 

CE TREBUIE SA STITI DESPRE CORONAVIRUS!

 

Informatii din circulaţie

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Sesizări, petiţii, reclamaţii


e-Petitie
The Captcha image
Spelling (audio)

CNCF „CFR”-SA colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Datele cu caracter personal sunt colectate cu scopul de a soluționa solicitările venite din partea dumneavoastră. Conform legislației în domeniu, aveți următoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal care vă apartin: dreptul de a solicita acces la datele personale, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a solicita portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune o plângere în fața Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru mai multe detalii, precum si pentru a vă exercita aceste drepturi, ne puteți trimite solicitări la adresa: dpo@cfr.ro sau în scris la sediul CNCF „CFR”-SA din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București.